19 februari 2021
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Deze week gaan we het hebben over het UBO-register.

Wat is het UBO-register?

De afkorting UBO staat voor ‘ultimated beneficial owner’ dat vertaald kan worden als ‘uiteindelijk begunstigden’. Alle rechtspersonen, en dus ook vzw’s, zijn verplicht om hun ‘uiteindelijk begunstigden’ te registreren. Deze verplichting is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit, vb. voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Wie zijn uiteindelijk begunstigden?

Voor jeugdhuis-vzw's beschouwen we volgende personen als uiteindelijk begunstigden:

  • De leden van het bestuur
  • Zij die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een personeelslid dat de vzw mag vertegenwoordigen)
  • Leden van het dagelijks bestuur (komt normaal alleen voor bij zeer grote vzw's)

Wat verandert er?

Sinds 11 oktober 2020 zijn alle vzw’s in principe verplicht om via het online platform elk document toe te voegen dat “aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”.

Zo’n document voor jeugdhuizen is bijvoorbeeld een publicatie van de bestuurders in het staatsblad of de oprichtingsakte van de vzw in geval van oprichting. De bedoeling is dat die documenten aantonen dat de verstrekte informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Tegen welke deadline?

Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd, hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden.

Opgelet! Het is belangrijk dat de vzw in orde is met haar vzw-verplichtingen. Nieuwe bestuurders moeten volgens de daarvoor bestemde formulieren worden bekend gemaakt via de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank. Indien dit nog niet gebeurde, kan er geen registratie in het UBO-register plaatsvinden. Meer informatie over een publicatie in het Staatsblad en de KBO vind je op deze pagina.

Tip: Als je dit jaar een bestuurswijziging moet doen in het Staatsblad, pas je best onmiddellijk ook je statuten aan. Dit is enkel nodig wanneer ze niet zijn aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Je bent immers verplicht dit te doen voor 1 januari 2024 Formaat organiseerde rond dit thema een webinar, die je hier kan herbekijken. Gebruik zeker ook onze modelstatuten.

Hoe begin je eraan?

Meer informatie over hoe je je uiteindelijk begunstigden kan registreren, vind je in dit artikel. Formaat maakte ook een handleiding op maat van jeugdhuizen. In deze presentatie staat stap voor stap uitgelegd hoe je de uiteindelijke begunstigden van jouw vzw registreert.

Heb je zelf een vraag waarop je op onze website geen sluitend antwoord lijkt te vinden? Stel ze dan aan vraaghet@formaat.be.