Begeleiding nieuw decreet bovenlokale projecten

Het decreet rond de bovenlokale projecten in jeugdhuizen wijzigt. De projecten zullen vanaf 2020 gesubsidieerd worden voor een vierjarige periode voor een maximum van 100.000 euro op jaarbasis. Naast ondernemerschap en artistieke expressie introduceert de Vlaamse regering een derde beleidsprioriteit; sociale cohesie tussen het jeugdhuis en haar omgeving.

Jeugdhuizen kunnen deze wijziging aangrijpen om hun project duurzaam te verankeren in hun werking. Formaat biedt een traject aan om een beleidsplanningsproces voor het project aan te pakken waarbij we de focus leggen op analyse, doelstellingen formuleren en het zakelijk implementeren van het project.

Binnen het nieuw decreet bovenlokaal jeugdwerk dienen jeugdhuizen een beleidsplan voor vier jaar op te maken. Om je daarbij te ondersteunen organiseert Formaat verschillende vormingen. In mei organiseren we een final check om verder te werken aan je dossier en feedback te krijgen voor de finale indiendatum op 1 juni.

Komende vormingen

11 mei: final check beleidsplan (Beveren)
13 mei: schrijfdag

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sean Hendrickx via sean.hendrickx@formaat.be