Begeleiding nieuw decreet bovenlokale projecten

Het decreet rond de bovenlokale projecten in jeugdhuizen wijzigt. De projecten zullen vanaf 2020 gesubsidieerd worden voor een vierjarige periode voor een maximum van 100.000 euro op jaarbasis. Naast ondernemerschap en artistieke expressie introduceert de Vlaamse regering een derde beleidsprioriteit; sociale cohesie tussen het jeugdhuis en haar omgeving.

Jeugdhuizen kunnen deze wijziging aangrijpen om hun project duurzaam te verankeren in hun werking. Formaat biedt een traject aan om een beleidsplanningsproces voor het project aan te pakken waarbij we de focus leggen op analyse, doelstellingen formuleren en het zakelijk implementeren van het project.

30 oktober: Infomoment
27 november: Bijeenkomst 1
11 december: Bijeenkomst 2

Zowel het infomoment als de bijeenkomsten vinden plaats in Jeugdhuis Togenblik in Beveren.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sean Hendrickx via sean.hendrickx@formaat.be