Jeugdhuisbegeleiding

Een jeugdhuisbegeleiding bevat volgende elementen: een begeleider van Formaat, een groep enthousiaste jongeren en een thema waarrond gewerkt zal worden.

Je kan als jeugdhuis of gemeente zelf een begeleiding naar keuze aanvragen wanneer dit nodig lijkt: Een jeugdhuis oprichten? Met je team nadenken over de toekomst van je jeugdhuis? De interne structuur herbekijken? Werken aan je imago? Het kan allemaal.

In sommige gevallen is het beter om meerdere jeugdhuisbegeleidingen te volgen, in de vorm van een traject. Formaat kan je helpen om voor jouw jeugdhuis een traject op maat uit te stippelen.

INSCHRIJVEN: mail naar vorming@formaat.be

Praktische informatie

Datum:
Jouw jeugdhuis kiest zelf wanneer je jeugdhuisbegeleiding doorgaat (op voorwaarde dat er een begeleider beschikbaar is).
Locatie: Bepaal of de jeugdhuisbegeleiding plaatsvindt in je eigen jeugdhuis of op RADAR.

Ledenprijzen (inclusief verplaatsingskosten):
170 euro voor 1 dagdeel
330 euro voor 2 dagdelen
480 euro voor 3 dagdelen
620 euro voor 4 dagdelen

Niet-ledenprijzen
210 euro per dagdeel


TRAJECTEN

 1. Starters
 2. Analyse, visie, actie
 3. Nieuw Bestuur
 4. Zichtbaarheid en imago
 5. Jongerenbevraging
 6. Social Media
 7. Alcohol- en drugsbeleid

BEGELEIDINGEN

 1. Analyse
 2. Toekomstvisie
 3. Interne structuur
 4. Met je jeugdhuis naar het buitenland (ism Wegwijzer vzw)
 5. Onthaalbeleid
 6. Vrijwilligersbeleid
 7. Infrastructuur (NIEUW!)
 8. Identiteitsontwikkeling (ism Bazzz vzw) (NIEUW!)
 9. Tieners (NIEUW!)

Trajecten

1. Starters

We maken een actieplan om tot de opening van jullie jeugdhuis te komen. Afhankelijk van de beginsituatiedenken we samen na over verwerving/invulling van het gebouw, het zoeken van vrijwilligers, de bekendmaking in je stad of gemeente, subsidies, communicatie enz…Deze begeleiding zet alle neuzen in dezelfde richting alvorens de opening van het jeugdhuis.

Voor wie? Jongeren die een jeugdhuis willen starten

2. Analyse, visie, actie

Met je jeugdhuis nadenken over waar je staat met de ideale toekomst voor ogen. Wat loopt goed & wat loopt minder? We realiseren een actieplan met haalbare doelstellingen.

Voor wie? jeugdhuizen die niet bij de pakken willen blijven zitten

3. Nieuw Bestuur

In jeugdhuizen gebeurt het vaak dat een volledige generatie de deur achter zich toetrekt en het jeugdhuis overlaat aan een nieuwe, jongere garde. Die smijten zich vol enthousiasme in het jeugdhuis, maar zijn soms nog niet voldoende gewapend om ertegenaan te gaan. We bekijken het wetgevend kader voor jeugdhuizen en werken rond (toekomst)visie.

Voor wie?: Nieuwe bestuurders die van aanpakken weten

4. Zichtbaarheid en imago

Hoe mensen in de eigen gemeente het jeugdhuis zien, is niet altijd hetzelfde als waar het jeugdhuis voor staat. Het beeld dat mensen hebben verschilt vaak van de inhoud van wat echt gebeurt in een jeugdhuis. Die twee zaken - identiteit en imago - laten stroken is heel belangrijk voor een jeugdhuis. Zowel naar ouders, omgeving, beleid als potentiële jongeren toe. Bewust omgaan met je imago is de sleutel tot succes. Analyse, visievorming, zichtbaarheid in kaart brengen en concrete acties formuleren zijn enkele ingrediënten van dit traject.

Voor wie? Jeugdhuizen die aan de wereld willen laten weten wie en wat ze zijn

5. Jongerenbevraging

Formaat kan je helpen bij het opzetten en uitvoeren van een jongerenbevraging in en rond je jeugdhuis. Concreet gaan we als volgt te werk:

1. We begeleiden een denkoefening in het jeugdhuis met bestuurders/medewerkers en leggen het waarom?/hoe?/wat?/waar?/wanneer?/met wie? vast van de jongerenbevraging.

2. De resultaten van de denkoefening implementeren we in de standaard vragenlijst van Formaat. Op deze manier bekomen we een vragenlijst op maat van jouw jeugdhuis.

3. We verwerken in een laatste sessie de resultaten van de bevraging, maken conclusies en beslissen wat we hier nu verder mee doen.

Voor wie? Jeugdhuizen die willen inspelen op vragen van jongeren in hun buurt of gemeente.

6. Social media (ism I Like Media)

Meer info hier.

7. Alcohol -en drugsbeleid (ism VAD)

Meer info hier.


Losse begeleidingen

1. Analyse

We nemen de gehele werking onder de loep; imago, vrijwilligersbeleid, administratie, teamsfeer, activiteitenaanbod, toegankelijkheid, jullie plek in de gemeente… we maken een stand van zaken op met het volledige bestuur en duiden aan wat goed loopt, wat beter kan en vooral waar jullie als jeugdhuis samen aan kunnen werken!

Voor wie? Jongeren die hun jeugdhuis in al zijn aspecten willen (her)bekijken.

2. Toekomstvisie

Droom over het jeugdhuis dat je wilt zijn in 2021. Welke acties ondernemen we om dit droombeeld zo goed mogelijk te benaderen? Maak in deze begeleiding samen met je team strategische keuzes en spreek af hoe jullie werk maken van het ideale jeugdhuis. We voorspellen niet waar deze droomoefening voor jullie jeugdhuis eindigt, maar het is alvast een inspirerende start.

Voor wie?Jeugdhuizen die zichzelf willen uitdagen en vooruit durven kijken

3. Interne structuur

Elk jeugdhuis heeft zijn eigen structuur. Sommige zijn snel uitgelegd, andere vragen meer tijd. De raad van bestuur, kern, werkgroepen, stuurgroepen, projectgroepen, financiële commissies, kuisploegen… Iedereen moet een plekje krijgen binnen de structuur van het jeugdhuis. Vaak is de huidige vrijwilligersploeg in de structuur van de vorige gestapt zonder na te denken of die nog up-to-date is. En dat is net wat we in deze begeleiding doen: samen nadenken. Over structuren, verdeling van taken, interne communicatie, vergadermomenten… We durven alles in vraag stellen. Het doel van deze sessie is een gedragen structuur te creëren, zo groot of zo klein als jullie willen, maar wel helemaal op maat van jouw jeugdhuis.

Voor wie? Jeugdhuizen die is een vastgeroeste structuur zitten en eruit willen

4. Met je jeugdhuis naar het buitenland (ism Wegwijzer vzw)

Formaat werkt samen met Wegwijzer vzw om je buitenlandplannen met het jeugdhuis een kickstart te geven. In deze begeleiding krijg je info over de praktische kant én ondersteuning bij de uitwerking van je internationale plannen. Van het eerste idee tot een uitgewerkt programma in een land naar keuze, van een weekend in het buitenland tot een aanvraag voor een groepsuitwisseling, alles kan! Wegwijzer vzw ondersteunde al honderden jeugdverenigingen om zelf hun buitenlandse trip te organiseren. Vanuit die ervaring geven ze je moed en zetten ze je op weg.

Wegwijzer vzw is een non-profit reizigersorganisatie die onafhankelijke informatie en inspiratie geeft aan jongeren en groepen die goed voorbereid op reis willen trekken.

Voor wie? Jeugdhuizen die prille plannen hebben om naar het buitenland te gaan

5. Onthaalbeleid

Een goed onthaalbeleid is een must voor elk jeugdhuis. Het is een immense stap om ergens als nieuwe bezoeker voor het eerst binnen te stappen. Ook in een jeugdhuis, waar vaak al vaste groepjes en kliekjes gevormd zijn. Het is de taak van elke vrijwilliger om iedereen een warm welkomstgevoel te geven. Het onthaal van nieuwe bezoekers bepaalt in grote mate of ze later lid (en misschien zelfs vrijwilliger) zullen worden. Zoals altijd geldt: “Your first impression is your last impression”. In deze begeleiding helpen we je op weg om een sterk onthaalbeleid te ontwikkelen. Van de eerste ‘hallo’ tot non-verbale en visuele communicatie.

Voor wie? Jeugdhuizen voor wie een sterk onthaalbeleid verder gaat dan een drankje aan de toog

6. Vrijwilligersbeleid

Wie jeugdhuis zegt, zegt vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen jeugdhuis. Zij houden het jeugdhuis open en ze organiseren activiteiten. Het lijkt simpel. Maar hoe vind je die vrijwilligers? Hoe houd je ze bij en wat komt er nog bij een vrijwilligerswerking kijken? Werven, onthalen, belonen, motivatie en vrijwilligerswetgeving zijn enkele van de kernwoorden die aan bod komen in deze sessie.

Voor wie? Jeugdhuizen die hun vrijwilligers op handen willen dragen

7. Infrastructuur (NIEUW!)

Formaat denkt mee na over jullie huidige infrastructuur en helpt jullie ideeën te concretiseren en om te zetten in werkelijke acties.
Meer info via: vorming@formaat.be.

Voor wie? Jeugdhuizen met ideeën of vragen rond hun eigen infrastructuur

8. Identiteitsontwikkeling (ism Bazzz vzw) (NIEUW!)

Het jeugdhuis is een plek waar diversiteit bij jongeren in al haar kleuren & vormen aan bod komt. Jongeren kunnen er vrij hun mening vormen over wat er gebeurt in hun rechtstreekse omgeving en de wereld daarbuiten. Of zo zou het toch moeten zijn. Soms stoot je onvermijdelijk op botsende individuen. Hoe gaat je jeugdhuis om met die grote verscheidenheid in gedrag, houding, meningen, interesses, talenten & evengoed ‘struggles’ bij jongeren? Via de ‘Meetingpoints’ als discussiefora trachten Bazzz vzw en Formaat vzw identiteitsontwikkeling bij jongeren te ondersteunen. Dit alles gebeurt telkens onder begeleiding van experts binnen toepasselijke thema’s als gender, burgerschap, religie, migratie, participatie, identiteitsontwikkeling tout court enz…

Voor wie? Jeugdhuizen waar recht op een eigen mening kan en mag gelden

9. Tieners (NIEUW!)

Een aparte doelgroep, dat is zeker. We werpen samen een blik in de leefwereld van tieners en inspireren jullie graag met good practices uit andere jeugdwerkingen. Ons doel: het uitbreiden van jullie visie op het werken met deze specifieke doelgroep en ideeën formuleren over hoe jullie een project rond tieners zouden aanpakken.

Voor wie? Jeugdhuizen die aan de slag willen met een jongere doelgroep