Vagevuur Open Jeugdwerk vzw zoekt projectmedewerker artistieke expressie (m/v/x)

Vagevuur Open Jeugdwerk vzw

Vagevuur is een professionele jeugdwerking in Lokeren met een jeugdhuis, een artistieke werking, een project ondernemerschap, een straathoekwerker en een verbindingsproject. Vagevuur vergroot groeikansen voor jongeren tussen 14 en 30 jaar, met extra aandacht voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Met ontmoeting als sleutel werkt de vzw aan het scheppen van een thuisgevoel binnen een duurzame en solidaire samenleving.

Projectmedewerker Artistieke Expressie

Voor onze artistieke werking ‘Lucifer Art Project’ zijn we op zoek naar een projectmedewerker. De artistieke werking helpt jongeren om hun talenten te ontdekken en om zich uit te drukken. Jongeren worden ook uitgedaagd om na te denken over hun plaats in de samenleving en hoe ze via artistieke expressie hun stem kunnen laten horen en hun plaats kunnen claimen. Er wordt steeds van onderuit gewerkt, op maat van de jongeren. Als projectmedewerker artistieke expressie bouw je een vertrouwensband uit met de jongeren om van daaruit hun noden en wensen in kaart te brengen. 

 • Je werkt creatieve trajecten op maat uit met de jongeren 
 • Je verzorgt de interne en externe communicatie over het project 
 • Je enthousiasmeert en motiveert jongeren om hun talenten te ontdekken en hun dromen uit te werken 
 • Je betrekt relevante partners bij het project 
 • Je bouwt het project verder uit op basis van de doelstellingen van het project en de input van de jongeren 
 • Je bent een aanspreekpunt voor jongeren op artistiek en creatief vlak 
 • Je werkt nauw samen me de andere projectmedewerker en beroepskrachten 
 • Je plant en organiseert de verschillende fases van het project en brengt zowel mondeling als schriftelijk verslag uit.

Jij

 • Je bent sociaal geëngageerd en gebeten door artistieke expressie 
 • Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren 
 • Je hebt een open blik en kan onbevooroordeeld met jongeren omgaan 
 • Je hebt ervaring in het omgaan met diversiteit 
 • Je bent enthousiast, sociaal vaardig en communicatief 
 • Je hebt een open en participatieve begeleiderhouding, warm en respectvol 
 • Je beschikt over organisatorische talenten en kunt projecten opzetten 
 • Je bent bereid om regelmatig ’s avonds en in het weekend te werken
 • Je kan zelfstandig plannen en werken en neemt graag initiatief.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en/of artistieke
 • projecten.

Wij

 • Je komt terecht in een ervaren team en een dynamische werkomgeving.
 • Je krijgt de kans om mee je stempel te drukken op een baanbrekende jeugdwerking
 • Je kan mee helpen om jongeren groeikansen te bieden en te ondersteunen

We bieden een halftijds contract tot 31/12/2020, met mogelijkheid tot verlenging. Indiensttreding is zo snel mogelijk. Verloning volgens P.C 329 barema B1c, relevante anciënniteit te bespreken. Tussenkomst woon-werkverkeer

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 26 juni 2020 naar info@vagevuurvzw.be tav Pieter-Jan Van der Bracht

Kandidaten ontvangen binnen de week bericht over hun kandidatuur.