Formaat vzw werft een trajectondersteuner lokale overheden aan (voltijdse tewerkstelling, onbepaalde duur, standplaats Gent of Antwerpen)

Formaat vzw

Formaat stimuleert, verbindt en ontwikkelt open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen. Formaat is een organisatie van 60 personeelsleden, die samen meer dan 400 lidorganisaties ondersteunen en vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel. Tussen die leden bevinden zich jeugdhuizen en andere vormen van open jeugdwerk: vindplaatsgericht jeugdwerk, eventorganisatoren, ondernemerschapsprojecten,

Het ondersteunen van onze lidorganisaties doen we via informatie, vorming en begeleiding op maat en we versterken hun stem naar de Vlaamse overheid en lokale besturen. We brengen hun verhaal bij een breder publiek via onze communicatiekanalen (website, magazines, publicaties en sociale media), zodat iedereen weet wat open jeugdwerk is.  

Naast die ondersteuningsfunctie heeft Formaat zelf drie jeugdhuizen in Antwerpen en één in Gent. Met Baanbrekers helpen we jongeren aan werk en opleiding in Antwerpen en we bieden ook onderdak aan Haven, een coöperatie voor ondernemende jongeren.  

Onze drive: meer en sterker open jeugdwerk!

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Team & opdracht

Team beleid houdt zich bezig met activiteiten die gericht zijn op een verbetering van het beleid met betrekking tot open jeugdwerk. Het kan gaan om deelname aan netwerken op beleidsniveau, belangenbehartiging bij het tot stand komen van regelgeving, vertegenwoordiging van de sector bij het beleid, samenwerking met beleidsmakers of partnerorganisaties rond beleidsgerichte topics, jongeren inspraak geven in het beleid rond open jeugdwerk. Gemene deler van de producten uit dit team is dat ze gericht zijn op beleidsmakers (overheden, administraties, andere organisaties...) en dat ze mikken op een verbetering van het beleid met betrekking tot Open Jeugdwerk.

Als trajectondersteuner lokale overheden ondersteun je lokale besturen actief bij het uitwerken van een beleid rond open jeugdwerk. Je hebt de eindverantwoordelijkheid over lokale ondersteunings- en begeleidingstrajecten: je onderhandelt erover op lokaal niveau en voert de trajecten ook mee uit. Je deelt onze visie op jongeren en open jeugdwerk én goede prakijken met lokale besturen.

Naast trajectondersteuner ben je ook onderzoeker en kennisdeler en ben je dus bezig met het opsporen en ontsluiten van good practices, zowel in onze eigen praktijkontwikkeling, als in het brede open jeugdwerkveld.

Profiel

 • Je hebt affiniteit met de missie van het team en de organisatie.
 • Je hebt ervaring met het ondersteunen en beïnvloeden van lokale overheden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met open jeugdwerk in de praktijk en bent bereid om van daaruit de vertaling te maken naar instrumenten om aan beleidsbeïnvloeding te doen.
 • Je vindt diversiteit een meerwaarde in elk team en werkt graag in een organisatie van medewerkers met verschillende (etnisch-culturele) achtergronden: je gaat bewust om met verschillende achtergronden van medewerkers en de impact daarvan op de dagelijkse (samen)werking. Je ziet mogelijkheden om deze positief te benoemen en in te zetten.
 • Je hebt voeling met de diversiteit die eigen is aan het open jeugdwerk in een steeds meer verstedelijkt Vlaanderen.
 • Je bent bereid om occasioneel in de avond en het weekend te werken.
 • Je bent bereid om ook de baan op te gaan. Je zal regelmatig afspreken met lokale besturen, met open jeugdwerkinitiatieven…
 • Je bent bereid om met regelmaat aanwezig te zijn in het hoofdkantoor en op de andere werkplekken van je team. 
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Je bent een teamspeler. Je vindt het fijn om samen met collega’s een project uit te werken.

Verantwoordelijkheden

 • Je ontwerpt ondersteunings- en begeleidingstrajecten, bespreekt die op lokaal niveau en voert die trajecten (mee) uit.
 • Je onderhoudt relaties met lokale beleidsmakers en deelt goede praktijken.
 • Je communiceert onze visie op jongeren en open jeugdwerk naar beleidsmakers.
 • Je beïnvloedt lokale politieke actoren en/of ondersteunt collega’s bij beleidsbeïnvloeding.
 • Je spoort goede praktijken op (met een focus op bepaalde thema’s).
 • Je zorgt ervoor dat goede praktijken ingang vinden in het open jeugdwerk en getoond worden aan de open jeugdwerksector.
 • Je volgt nieuwe praktijkontwikkelingen binnen Formaat van dichtbij op en documenteert die.
 • Je vertrekt vanuit open jeugdwerk in de praktijk om van daaruit de vertaling te maken naar instrumenten om aan beleidsbeïnvloeding te doen.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector.
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling.
 • Een bruto aanvangswedde van 2314,19 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Maaltijdcheques ter waarde van 5 euro.
 • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen.
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief mét CV vóór 16 november naar sollicitaties@formaat.be, t.a.v. Nick Beerens. De eerste ronde is gepland op dinsdag 24 november in de namiddag. De tweede ronde gaat door op donderdag 26 november. Meer informatie: Nick Beerens (nick.beerens@formaat.be), 03 226 40 83 of www.formaat.be.