Stad Nieuwpoort gaat volop voor de verdere professionalisering van de stadsdiensten en is op zoek naar nieuwe werkkrachten die mee willen bouwen aan een stad in volle verandering en vernieuwing. Ben je geboeid door de werking van een openbaar bestuur, werk je graag mee aan een optimale dienstverlening voor onze bewoners en sta je open om de beleidslijnen van onze kuststad mee uit te denken? Wil je bovendien werken in een gloednieuw administratief centrum dat binnenkort wordt gebouwd? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Wat wordt er van jou verwacht?

1.Kennis

 • Algemene kennis van de werking van een gemeente en overheidsinstellingen,
 • Kennis van de wetgeving en decreten relevant voor het jeugdwerkbeleid,
 • Kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en van de ontwikkelingspatronen van kinderen,
 • Voldoende kennis van MS Office,
 • Ruime kennis m.b.t. sociale media.

2.Competenties

 • Je past je aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist,
 • Je ontwikkelt je binnen je functie,
 • Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen,
 • Je bent sociaal vaardig, je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn,
 • Je ondersteunt de animatoren bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag,
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de entiteit, je zoekt naar nieuwe activiteiten ...,
 • Je plant en organiseert je werk effectief,
 • Je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren.

Algemene toelatingsvoorwaarden (=elke kandidaat moet hieraan voldoen):

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen,
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten,
 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling.

Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden:

 1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966,
 2. In het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een mensgerichte opleiding,
 3. In het bezit zijn van een rijbewijs B,
 4. Beschikken over ervaring in het jeugdwerk, met name ervaring in de speelpleinwerking, jeugdbeweging, jeugdhuis, jeugdraad, ...
 5. Beschikken over een attest animator in het jeugdwerk is een pluspunt,
 6. Bereid zijn om 's avonds, tijdens de schoolvakanties en weekends te werken,
 7. Slagen voor een selectieprocedure.

Gewenste ervaring

Geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3.
Bruto aanvangsloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 23.590,55 EUR.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor een maximum van vijf jaar in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie.

Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt,
 • Gratis hospitalisatieverzekering,
 • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km,
 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer,
 • Ruime opleidingsmogelijkheden,
 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas,
 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis,
  Extra verlof bij dienstanciënniteit:
  > 5 jaar ononderbroken anciënniteit: +1 dag,
  > 15 jaar ononderbroken anciënniteit: + 1 dag,
  > 25 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen,
  > 30 jaar ononderbroken anciënniteit: +2 dagen.

Meer informatie?

Meer inlichtingen in verband met de functie-inhoud kan je opvragen bij Lode Maesen, Jeugdconsulent - lode.maesen@nieuwpoort.be - 058/23.91.26.

Voor alle andere inlichtingen, neem contact op met de personeelsdienst via personeelsdienst@nieuwpoort.be - 058/22.44.86.

Interesse?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk 23 februari 2020. Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) en een kopie van je rijbewijs B.

Enkel volledige kandidaturen worden aanvaard. De volledige sollicitatie moet ten laatste op 23 februari 2020 om 23u59 ontvangen zijn.

Solliciteren doe je via https://jobs.nieuwpoort.be/nl/jeugdwerker-c-1-c-3.