Jeugdhuis JOC Ieper werft voltijds projectmedewerker jeugdhuiswerk en jongerencultuur

Vacatures bij onze aangesloten jeugdhuizen

JOC Ieper vzw

Jeugdhuis JOC Ieper vzw

Jeugdhuis JOC Ieper is gevestigd in Ieper; een stad met 35.000 inwoners. Het is een organisatie met bovenlokale uitstraling, gedragen door een actieve groep van vrijwillige medewerkers, ondersteund door een beroepskracht.

Als dé ontmoetingsplaats in Ieper ondersteunt het Jeugdhuis JOC Ieper jongeren in de realisatie van hun dromen en ontwikkelt ze een divers vrijetijdsaanbod bestaande uit thema-activiteiten, uitstappen, vorming, feestjes, sport, concerten onder meer via de concertwerking Hypnoiz … .

Projectmedewerker

De projectmedewerker staat samen met de permanent verantwoordelijke en vrijwilligers in voor de organisatie van de cultuur-educatieve werking A New Breeze. Vanuit vroegere ervaringen in projectmatig werken rond cultuur bouwt het Jeugdhuis JOC Ieper vanaf 2014 de werking uit in nauwe relatie met de jeugdhuiswerking en ondersteund door diverse lokale en bovenlokale partners. Deze werking beoogt de bevordering van de artistieke expressie van jongeren, de verbreding van het culturele aanbod en de verhoging van de cultuurparticipatie van jongeren in de regio. Hiertoe ontwikkelt het Jeugdhuis JOC Ieper samen met jongeren een atelierwerking in combinatie met een jaarlijkse cultuurproductie onder de noemer A New Breeze. Voor de realisatie van het project zet de projectmedewerker de beschikbare middelen in op efficiënte wijze en initieert of participeert aan het ondersteunende netwerk.

Daarnaast ondersteunt de projectmedewerker ook de algemene jeugdhuiswerking in al haar facetten: de organisatie van de ontmoetingsruimte, de zorg voor de accommodatie, het activiteitenprogramma, de ondersteuning van de vrijwilligerswerking en de communicatie naar derden.

Jeugdhuis JOC Ieper vzw werft aan op basis van competenties en relevante ervaring.

Functiebeschrijving

Samen met de permanent verantwoordelijke:

 • werk je mee aan de organisatie en uitbating van de instuif als bruisende ontmoetingsplaats voor en door jongeren;
 • bouw je mee aan het sociaal–cultureel aanbod van jongerenactiviteiten met aandacht voor het stroomlijnen van het vormingsaanbod;
 • ondersteun je actief de vrijwilligerswerking door werving, een duidelijke organisatie met aandacht voor de verschillende aanwezige competenties, een transparante communicatie met de vrijwilligersgroep en competentieopbouw;
 • sta je in voor een goed beheer van de accommodatie.

In nauw overleg met de permanent verantwoordelijke en in team:

 • coördineer je de cultuur-educatieve werking en concretiseer je de projectplanning in samenspraak met het projectteam;
 • bouw je een divers projectteam uit dat je ondersteunt en betrekt bij de uitbouw en uitvoering van de onderdelen van de cultuur-educatieve werking;
 • bouw je een netwerk uit met relevante partners, ga je op zoek naar de nodige expertise voor de uitvoering van de cultuur-educatieve werking;
 • onderhoud je contacten met jongeren en werk je actief rond de competentieversterking van deze jongeren en breng je deze competenties in kaart;
 • deel je de opgebouwde expertise actief met collega’s en vrijwilligers;
 • leg je de link tussen de cultuur-educatieve werking en de reguliere jeugdhuiswerking;
 • werk je de communicatie over de cultuur-educatieve werking uit;
 • houd je je aan het vooropgestelde budget en zoek je actief mee naar extra middelen om het project te realiseren, rapporteer en verantwoord je de uitgaven aan het dagelijks bestuur en houd je hiervoor de nodige administratie bij.

Houding

 • een uitdrukkelijk geloof in het kunnen en het leerpotentieel van jongeren;
 • geëngageerd zijn om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.
 • dynamisch en creatief;
 • gemotiveerd om zich langdurig te engageren voor jongeren in Ieper en omstreken;
 • bereidheid tot werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond- en weekendwerk);
 • je bent een teamspeler met een grote betrokkenheid naar de collega’s;
 • je bent gedreven om van de werking een succesverhaal te maken.

Kennis en vaardigheden

 • kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren;
 • ervaring hebben in de organisatie van projecten in samenwerking met jongeren;
 • affiniteit en kennisopbouw van de jeugdhuizensector en algemener de jeugdsector;
 • affiniteit en kennisopbouw van de cultuur-educatieve sector en algemener de cultuursector;
 • prikkelend en stimulerend kunnen werken: jongeren nieuwe ervaringen laten opdoen en kansen bieden om eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen en verleggen;
 • participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, motiveren en activeren;
 • organisatiegericht: kunnen werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie;
 • in team kunnen samenwerken o.b.v. een functionele taakverdeling: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen;
 • flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties;
 • redactionele en administratieve vaardigheden i.f.v. registratie, verslaggeving en beperkt financieel beheer van de werkingsmiddelen;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • basiskennis van de werking van een vzw;
 • kennis van sociale media en basis computervaardigheden;
 • beschikken over een rijbewijs B of uiterlijk hierover beschikken bij indiensttreding.

Opleiding/ervaring

Je beschikt over minstens een bachelordiploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.

Wij bieden

 • Een tijdelijk contract van bepaalde duur (6 maand) die na de contractduur kan verlengd worden tot een contract onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC 329.01, barema B1C, tot 2 jaar relevante anciënniteit kan worden overgenomen.
 • Maaltijdcheques
 • De kans tot het volgen van verdere opleiding tot projectmedewerker in de jeugdhuissector.

Indiensttreding zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 april 2019. Contract van 6 maand (mogelijk verlengbaar) en een werfreserve van 2 jaar

Interesse?

Stuur jouw motivatiebrief en CV per e-mail naar niels.vandenberghe@ieper.be vóór 8 januari 2019. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef op 12 januari 2019 (in de voormiddag) en indien geslaagd, voor een gesprek op 23 januari 2019 (avond). Indien er meer dan 20 kandidaten solliciteren, kan er een preselectie volgen op basis van motivatiebrief en CV. Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij Niels Vandenberghe (niels.vandenberghe@ieper.be – Fochlaan 3, 8900 Ieper). Wij garanderen discretie bij het doorlopen van de procedure.