Vacatures bij onze aangesloten jeugdhuizen

De Moeve

Over jeugdhuis De Moeve/De Moeve vzw

De moeve vzw is gevestigd in Lier, een stad met meer dan 35 000 inwoners. De Moeve vzw organiseert activiteiten voor en door jongeren tussen 16 en 26 zoals het Broeihaard Kunstenfestival, Pop-Up koor, Project Wildernis en Pelikul.

De Moeve vzw wil jonge mensen de mogelijkheid geven om zichzelf te zijn, hun talenten te ontwikkelen, plezier kunnen maken, sociale contacten te leggen, uitgedaagd worden, zichzelf te ontplooien, bijleren, succeservaringen te hebben en geïnspireerd te geraken. Hiervoor willen we een pluralistische, open en veilige plaats voor individuen en voor groepen creëren. De moeve vzw stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief om op die manier bij te dragen aan de maatschappij.

Met het project BOOOST! wil De Moeve nog nadrukkelijker dan ooit tevoren ondernemende en creatieve jongeren stimuleren en ondersteunen bij het realiseren van hun dromen. We zetten hiervoor in op het versterken van hun ondernemerschapskwaliteiten en persoonlijkheidsontwikkeling. Het project verloopt volgens vier sporen: Coaching, Ruimte, Inspiratie en Netwerken. Naast een ondersteuningstraject (BAAS XS) voor geselecteerde jongeren wordt ook een open activiteitenaanbod georganiseerd waaraan alle geïnteresseerde jongeren kunnen deelnemen.

Meer info: www.moeve.be

Taken

In nauw overleg met de jeugdhuiswerker, team jeugd en de raad van bestuur:

 • betrek je vrijwilligers actief bij de uitbouw en de uitvoering van de onderdelen van het project.
 • stel je een kerngroep samen van jongeren die het gezicht worden van het project en het inhoudelijk mee zullen sturen.
 • begeleidt je jongeren met het behalen van concrete doelstellingen in hun persoonlijk traject.
 • zoek je naar synergie met andere projecten van De Moeve en partners.
 • bemiddel je tussen jongeren met een idee en partners of andere organisaties.
 • werk je de communicatie over het project uit.
 • zoek je actief mee naar extra middelen om het project te realiseren.
 • rapporteer je over het project aan stakeholders.

Aanbod

 • een leuke werkomgeving.
 • ⅘de contract van bepaalde duur (tot en met 31 december 2019)
 • Verloning volgens barema’s (B1c) in de socioculturele sector. Indiensttreding vanaf 1 september 2019.
 • flexibele uurregeling (rekening houdend met mogelijk avond- en weekendwerk).
 • kansen om opleidingen en vormingen te volgen in het kader van je job.
 • een uitdagende job met zeer veel ruimte voor eigen initiatief

Profiel

Volgende houding wordt verwacht:

 • je hebt een uitgesproken vertrouwen in het kunnen en het leerpotentieel van jongeren.
 • je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van jongeren aan de slag te gaan.
 • je bent dynamisch, zelfstandig en creatief.
 • je bent bereid om te werken in de vrije tijd van jongeren (frequent avond en weekendwerk).
 • je bent een teamspeler met een grote betrokkenheid naar de collega’s.
 • je bent gedreven om van de werking een succesverhaal te maken en durft initiatief nemen.
 • je kan je houden aan een vooropgesteld budget.
 • je bent loyaal aan de organisatie en haar doelstellingen.

Volgende vaardigheden en kennis worden verwacht:

 • kennis van en inzicht in de leefwereld van jongeren.
 • kennis van het werkveld: jeugd(huis)werk, cultuur(educatieve) sector, ondernemerschap bij jongeren, creatieve economie, marketing van evenementen.
 • het uitbouwen en onderhouden van een netwerk met verschillende partners.
 • basiskennis van de werking van een vzw.
 • jongeren kunnen motiveren en stimuleren.
 • participatief werken: de doelgroep verantwoordelijkheid geven, ondersteunen, motiveren en activeren.
 • organisatiegericht werken: kunnen werken binnen en volgens de doelstellingen van de organisatie.
 • in team kunnen samenwerken: actief informatie uitwisselen, zich houden aan afspraken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen.
 • flexibel zijn: soepel kunnen overschakelen op verschillende taken en zich snel kunnen aanpassen aan wisselende situaties.
 • redactionele en administratieve vaardigheden: registratie, verslaggeving en beperkt financieel beheer van de werkingsmiddelen.
 • zelfstandig kunnen werken.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een zeer groot pluspunt.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en CV naar personeel@moeve.be gericht aan Hanne Lammens, t.e.m. zondag 11augustus.

Op basis van de brief en cv worden een aantal kandidaten weerhouden voor een kennismakingsgesprek.
Na het gescprek ontvangen de geselecteerde kandidaten een kleine proef om uit te werken.

Meer informatie over deze vacature is te bekomen via personeel@moeve.be.

Plaats tewerkstelling: de moeve vzw, Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier.