Formaat vzw zoekt leden voor de raad van bestuur

Een nieuwe raad van bestuur voor Formaat vzw. Iets voor jou?

Formaat creëert ruimte voor iedere jongere om op te groeien in een meer duurzame en solidaire samenleving waarin diversiteit een sterkte is. Samen met jongeren ontwikkelt en ondersteunt Formaat jeugdwerk en zetten we jeugdhuizen op de kaart.

Formaat versterkt jongeren & jeugdhuizen in heel Vlaanderen via informatie, vorming, opleiding, begeleiding en advies. We schrijven samen aan een positief verhaal en vertrekken daarbij altijd vanuit de kracht van jongeren. De jongeren zelf staan aan het roer van hun eigen jeugdhuis, Formaat vertegenwoordigt hen op bovenlokaal niveau. We zetten de thema’s die hen aanbelangen op de kaart. We zetten projecten op, sluiten samenwerkingsverbanden en bouwen actief mee aan netwerken binnen en buiten het jeugdwerk, tot in het buitenland toe.

In drie jeugdhuizen in de stad Antwerpen zorgt Formaat zelf voor een jeugdhuisaanbod. In Berchem, Hoboken en op Linkeroever werkt Formaat samen met jongeren uit de buurt aan een eerstelijnsaanbod op maat met focus op buurtgerichtheid, tewerkstelling en competenties voor jongeren. Samen gaan we de complexe uitdagingen van een stedelijke context aan en ontwikkelen we modellen voor succesvol jeugdhuiswerk. Met Baanbrekers biedt Formaat Antwerpse jongeren een begeleiding op maat richting een duurzame plaats op de arbeidsmarkt.

In 2016 legden we op de conferentie ‘Later als ik jong ben’ vier uitdagingen vast voor de toekomst van jeugdhuiswerk in een verstedelijkt Vlaanderen. We gaan voor onafhankelijk, verbindend, herverdelend en uitbrekend jeugdhuiswerk.

Jeugdhuiswerk is vandaag ontegensprekelijk een succesverhaal. Meer dan 430 jeugdhuizen bereiken tienduizenden jonge mensen. Er wordt volop geïnnoveerd en gepionierd. In de steden poppen nieuwe jongereninitiatieven uit de grond. Zowel lokale besturen als de Vlaamse overheid spreken hun vertrouwen uit in jeugdhuizen én Formaat. Ook de subsidies stijgen. Vandaag werken zo 53 werknemers voor Formaat. Meer dan een verdubbeling in 10 jaar. We werken op 7 locaties, van 2 zijn we zelf eigenaar. We werken met middelen uit meer dan 20 financieringsbronnen. Ook in onze interne organisatie willen we een stevige koploper zijn. En dat is een stevige uitdaging. We zijn daarom op zoek naar straffe personen voor onze raad van bestuur.

Wat doet de raad van bestuur van Formaat?

 • De raad van bestuur bepaalt een algemene strategie die de realisatie van de missie en visie van Formaat vzw mogelijk moet maken. Ze doet dat op basis van een inschatting van de context van Formaat in met haar risico’s en opportuniteiten.
 • De raad van bestuur vervult een aantal wettelijke taken met betrekking tot de vzw als rechtspersoon.
 • De raad van bestuur houdt toezicht op de werking door resultaten te monitoren.
 • De raad van bestuur is klankbord voor de directie en is de rechtstreekse leidinggevende van de algemeen directeur.
 • De raad van bestuur heeft dus enige afstand, als orgaan, ten aanzien van de dagelijkse werking van de organisatie en focust zich eerder op de grote lijnen en de langere termijn.

Hoe ziet de nieuwe raad van bestuur eruit?

De huidige raad van bestuur maakte samen met de directie van Formaat een ideaal beeld op van de nieuwe raad van bestuur. We gaan uit van een diverse groep die als team onderstaande doelstellingen kan waar maken.

We streven volgende doelstellingen na met de vernieuwing van het bestuur:

 • De raad van bestuur heeft als collectief competenties in huis op het vlak van strategisch beleid, personeelsbeleid en financieel beleid op het niveau van Formaat vzw.
 • De raad van bestuur ondersteunt de directie van Formaat in het leiden van de organisatie. De raad van bestuur neemt zijn rol als werkgever op.
 • De raad van bestuur heeft als collectief affiniteit met alle opdrachten en afdelingen van Formaat vzw.
 • De raad van bestuur is een betere afspiegeling van de diversiteit in de samenleving en in het jeugdhuislandschap.
 • De raad van bestuur streeft naar een genderevenwicht.
 • De raad van bestuur verjongt.
 • De raad van bestuur kan de continuïteit garanderen.
 • De raad van bestuur kan de bestuursfuncties invullen (voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester)

Wie zoeken we?

Als kandidaat bestuurder

 • Draag je de missie en de visie van Formaat mee uit. Je draagt Formaat en de jeugdhuizen een warm hart toe maar je kan er ook kritisch naar kijken.
 • Heb je goesting in innovatie. Je gelooft erin dat ons werk impact heeft en dus bijdraagt aan een betere samenleving.
 • Heb je beleids- of bestuurservaring binnen een organisatie. Je kan inschatten wat de themata en de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur inhouden.
 • Draag je specifieke expertise bij in het beheer/bestuur van de organisatie (strategisch/inhoudelijk, financieel, juridisch, HR, …).
 • Heb je expertise inzake jeugd(huis)werk, jeugdbeleid of inhoudelijke expertise in een belendende sector (sport, welzijn, tewerkstelling, opbouwwerk, sociaal-artistiek werk, …)
 • Heb je affiniteit met (delen van) de werking van Formaat vzw
 • Kan je voldoende tijd kunnen vrij maken voor minstens 7 bestuursvergaderingen (waarvan 1 à 2 zaterdagen, 5 à 6 avondvergaderingen), twee algemene vergaderingen en een ontmoetingsmoment met het personeel.

Wat zit er in voor jou?

 • Je maakt deel uit van een plezant vrijwilligersteam mét een serieuze opdracht. Je hebt impact op heel wat organisaties en hun jongeren.
 • Je neemt belangrijke beslissingen over de koers van Formaat vzw op het gebied van financiën, strategisch beleid, personeelsbeleid …
 • Je staat aan het roer van een gezonde en ambitieuze organisatie.
 • We ondersteunen je inhoudelijk om je rol ten volle te kunnen opnemen.
 • We bieden een fijne leerkans. We bieden een vormingsbudget om extern vorming te volgen. Aan vormingen of activiteiten van Formaat neem je kosteloos deel.
 • Je bouwt een interessant netwerk op.
 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor verplaatsingen.
 • Je wordt gesoigneerd: we zorgen altijd voor lekker eten en drinken.


Interesse?

Heb je interesse? Vul dit formulier in voor 10 december 2018. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Contacteer Tom Willox, via tom.willox@formaat.be of 03 226 40 83. We plannen een kennismakingsgesprek in de week van 10 december 2018.

Om te komen tot de gewenste vernieuwing werd door de raad van bestuur een werkgroep aangeduid die dit proces begeleid. Op basis van de kandidaturen legt de werkgroep de meest diverse en werkbare puzzel. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van Formaat op 21 maart 2018.