Formaat vzw werft een loopbaanconsulent aan voor Baanbrekers (voltijds, bepaalde duur met kans op verlenging)

Standplaats Antwerpen

Formaat stimuleert, verbindt en ontwikkelt open jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen.

Je komt terecht in een team van 60 personeelsleden, die samen meer dan 400 leden ondersteunen en vertegenwoordigen in Vlaanderen en Brussel. Tussen die leden bevinden zich niet enkel jeugdhuizen, maar ook andere vormen van open jeugdwerk: vindplaatsgericht jeugdwerk, eventorganisatoren, ondernemerschapsprojecten … Het ondersteunen van onze leden doen we via informatie, vorming en begeleiding op maat en we versterken hun stem naar de Vlaamse overheid en lokale besturen. We brengen hun verhaal bij een breder publiek via onze communicatiekanalen (website, magazines, publicaties en sociale media), zodat iedereen weet wat open jeugdwerk is.

Naast die ondersteuningsfunctie heeft Formaat zelf drie jeugdhuizen in Antwerpen en één in Gent. Met Baanbrekers helpen we jongeren aan werk in Antwerpen en we bieden ook onderdak aan Haven, een coöperatie voor ondernemende jongeren.

Onze drive: meer en sterker open jeugdwerk!

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren. Bij Formaat werk je in een jong en enthousiast team. Vele vrijwilligers bouwen mee aan beleid, projecten en/of zijn actief als trainer.

Functie

De loopbaanconsulent (arbeidscompetentiebegeleider voor meisjes (ACB)) geeft mee invulling aan het werkluik van onze praktijkontwikkeling in Antwerpen (Baanbrekers) met een focus op Linkeroever, Hoboken en Berchem. De ACB-werking beoogt een verbetering van onderwijs- en arbeidsmarktpositie van NEET jongeren, in dit geval met exclusieve aandacht voor meisjes. Onderwijs- en arbeidsoriëntatie via een vindplaatsgerichte en competentiegerichte aanpak staan centraal.

Profiel

 • Je hebt ervaring en passie om met een groep, veelal jongeren in een kwetsbare positie, intensief aan de slag te gaan zodat zij op een duurzame manier naar werk of een competentie verhogende actie worden toegeleid.
 • Je hebt kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC).
 • Je hebt een gepaste begeleidershouding waarbij je jongeren consequent centraal stelt.
 • Je heb kennis van de Antwerpse arbeidsmarkt en het onderwijslandschap of weet je weg hierin te vinden door actief samen te werken en te netwerken.
 • Je kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen.
 • Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en bijspringt waar nodig.
 • Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te schrijven en een goede registratie bij te houden.
 • Je beschikt over een hogeschooldiploma of relevante ervaring en competenties die hiermee gelijkgesteld kunnen worden. Je hebt een open leerhouding.
 • Je legt vlot contacten met jongeren, netwerk partners en werkgevers. Je bent een brugfiguur.

Taken

 • Je gaat actief op zoek naar jonge dames die werkzoekend zijn en die niet door een andere instantie begeleid worden naar werk.
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de jongere en biedt haar een intensieve en integrale begeleiding met een focus op werk en opleiding aan. Dit op maat en op tempo van de jongere.
 • Je organiseert groepsvormingen of individuele oriëntatietrajecten, met als doel zicht krijgen op de competenties van de jongeren, het verhogen van sollicitatievaardigheden …
 • Je zorgt voor een nauwkeurige registratie van alle stappen die je samen met de jongere zet in de begeleiding.
 • Je bouwt een netwerk uit van toeleidende partners, werkgevers, opleidingsverstrekkers en welzijnsorganisaties, zodat je de jongeren optimaal kan verder helpen.
 • Je zorgt voor een goede afstemming met de andere partnerorganisaties JES, Kras Jeugdwerk en GATAM.
 • Je neemt actief deel aan intern en extern overleg.
 • Je bent teamlid van Baanbrekers en neemt rollen op binnen een IAO-structuur om de teamdoelstellingen mee waar te maken.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
 • Een contract tot en met 31 december 2021 (met kans op verlenging) voor een voltijdse tewerkstelling;
 • Een bruto aanvangswedde van 2425,99 euro per maand (bij 2 jaar anciënniteit, barema B1c, niveau bachelor). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen;
 • Volledige 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal verlof;
 • Maaltijdcheques ter waarde van 5 euro;
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV  vóór 10/08/2020 naar sollicitaties@formaat.be. t.a.v. Hanneke Claessen.

Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “sollicitatie Loopbaanconsulent Baanbrekers”.

Sollicitatiegesprekken voor kandidaten die weerhouden worden zullen doorgaan op donderdag 13 augustus.

Meer informatie: Hanneke Claessen – 0484 81 43 25.

Meer informatie over de werking van Baanbrekers en Formaat vind je op www.baanbrekers.be en www.formaat.be.