Formaat vzw werft een jeugdwerker aan voor Jeugdhuis 2050 (standplaats Antwerpen)

Formaat is de federatie van meer dan 400 jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt de medewerkers van jeugdhuizen met vorming en opleiding, belangenverdediging, informatie en vernieuwende projecten omtrent ondernemerschap en cultuur. In de stad Antwerpen bieden we in drie innovatieve jeugdhuizen een integraal aanbod aan voor kinderen en jongeren waarin, vanuit vrije tijd, gewerkt wordt aan betere kansen op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuur.

Formaat startte op 1 januari 2013 de werking Antwerpen op. De werking innoveert, stelt jongeren centraal en is een belangrijker speler in een integraal jeugdbeleid. De functie van jeugdwerker is gelinkt aan Jeugdhuis 2050 op Linkeroever, waar je deel uitmaakt van een team van vier jeugdwerkers die verantwoordelijk zijn voor de werking van het jeugdhuis. De werking bestaat uit een sterke kinderwerking, tienerwerking en jongerenwerking. Jeugdhuis 2050 is door de Stad Antwerpen erkend als JACO (jeugdwerk, arbeid, competenties en onderwijs). Dit houdt concreet in dat het jeugdhuis expliciet gericht is op het mede-eigenaarschap van jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere beleidsdomeinen (cultuur, werk en onderwijs) en het opzetten van langdurige, competentieversterkende trajecten.

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Functie

Als jeugdwerker werk je dagelijks mee aan de uitbouw van een innovatieve werking die de tieners en jongeren van 12 tot 25 jaar centraal stelt en versterkt. In onze tiener- en jongerenwerking leggen we de focus op participatie en het samen met tieners en jongeren uitbouwen van een aanbod. Je bent voortrekker in het werken aan een sterke vrijwilligersgroep. In de uitvoering van je job stel je de doelgroep en het versterken van hun kansen centraal.

Profiel

 • Je hebt passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten, projecten en evenementen in samenspraak en samenwerking met tieners en jongeren. Participatie is voor jou een evidentie.
 • Je bent gedreven om jongeren te begeleiden, naar hen te luisteren en hen uit te dagen om nieuwe ervaringen op te doen en hun eigen talenten te leren kennen en ontwikkelen.
 • Je beschikt over minimum 2 jaar aantoonbare ervaring als beroepskracht in het jeugdwerk in een stedelijke context. Beschikken over een pedagogisch diploma vormt hierbij een pluspunt.
 • Je kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen.
 • Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en bijspringt waar nodig.
 • Je wil er zijn wanneer de tieners en jongeren jou nodig hebben. Werken in de avond en op zaterdag vormen de regel.
 • Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te schrijven, een goede registratie bij te houden, verslagen te maken en een kasboekhouding bij te houden van de werking.
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Taken

 • Je stimuleert jongeren om een engagement op te nemen en eigen projecten op te zetten. Je bouwt een diverse kerngroep uit die je ondersteunt en betrekt bij de uitbouw en uitvoering van vernieuwende activiteiten. Je maakt een maandprogramma op.
 • Je werkt actief mee aan de uitbouw van een sterke vrijwilligersgroep die mee het aanbod realiseert.
 • Je bent aanwezig tijdens de instuifmomenten en maakt deze tot kwalitatieve momenten van samen zijn/leren.
 • Je onderhoudt contacten met de jongeren, hun ouders, de verschillende gemeenschappen en organisaties in de buurt.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een aantal samenwerkingsverbanden op Linkeroever (bijv. Jong 2050).
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen.
 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie bij.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling;
 • Een bruto aanvangswedde van 2286.03 euro per maand (bij 2 jaar anciënniteit, barema B1c, niveau bachelor). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen;
 • Volledige 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal verlof;
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV vóór 28/08/2017naar sollicitaties@formaat.be. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “sollicitatie jeugdwerker Jeugdhuis 2050”.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 31 augustus.

Meer informatie: Axel Dingemans, 03 226 40 83. Meer informatie over de werking van Formaat vind je op www.formaat.be.