Formaat vzw werft een Arbeidscompetentiebegeleider aan voor Baanbrekers (standplaats Antwerpen)

Formaat is de federatie van meer dan 400 jeugdhuizen in Vlaanderen. Formaat ondersteunt de medewerkers van jeugdhuizen met vorming en opleiding, belangenverdediging, informatie en vernieuwende projecten omtrent ondernemerschap en cultuur. In de stad Antwerpen bieden we in drie innovatieve jeugdhuizen een integraal aanbod aan voor kinderen en jongeren waarin, vanuit vrije tijd, gewerkt wordt aan betere kansen op vlak van onderwijs, tewerkstelling en cultuur.

Formaat startte op 1 januari 2013 de werking Antwerpen op. Dit is een eerstelijnswerking die staat voor innovatie, het centraal stellen van jongeren, integraal jeugdbeleid … De werking Antwerpen bestaat uit drie jeugdhuizen: Schietgang te Hoboken, Jeugdhuis 2050 te Linkeroever en Den Eglantier te Berchem. Om in te spelen op de vragen en noden omtrent onderwijs en werk van de jongeren in en rond onze jeugdhuizen richtten we Baanbrekers op. Als arbeidscompetentiebegeleider ga je opzoek naar jonge dames (-26-jarigen) die behoren tot de NEET-doelgroep (Not in Employment, Education or Training). Je begeleidt hen individueel of in groep naar een opleiding en/of werk. Je maakt deel uit van het team van Baanbrekers. Daarnaast werk je ook nauw samen met JES en Kras jeugdwerk, met wie we dit project samen uitvoeren.

Formaat is een vooruitstrevende jeugdwerkorganisatie die de ontwikkelingskansen van zijn medewerkers vooropstelt. Bij Formaat werven we aan op basis van competenties en relevante ervaring. Formaat wil graag diversiteit in het personeel. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren.

Functie

De arbeidscompetentiebegeleider geeft binnen Baanbrekers mee invulling aan het werkluik van onze jeugdwerkingen met een focus op Linkeroever, Hoboken en Berchem. Je beoogt een verbetering van onderwijs- en arbeidsmarktpositie van NEET-jongeren, in dit geval met exclusieve aandacht voor meisjes. Onderwijs- en arbeidsoriëntatie via een vindplaatsgerichte en competentiegerichte aanpak staan centraal.

Profiel

 • Je hebt een passie en ervaring om met een groep, veelal kwetsbare, jongeren intensief aan de slag te gaan zodat zij op een duurzame manier naar werk of een competentieverhogende actie worden toegeleid.
 • Je hebt kennis en inzicht in het werken met eerder of elders verworven competenties (EVC).
 • Je heb kennis van de Antwerpse arbeidsmarkt en het onderwijslandschap.
 • Je hebt ervaring met het geven van vorming.
 • Je kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen.
 • Je werkt graag in een klein team waarin je duidelijke verantwoordelijkheden krijgt toegewezen en bijspringt waar nodig.
 • Je beschikt over de nodige administratieve en redactionele vaardigheden om een project uit te schrijven, een goede registratie bij te houden.
 • Je beschikt over een hogeschooldiploma of relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden.
 • Je legt vlot contacten met jongeren, netwerkpartners en werkgevers.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Taken

 • Je gaat actief opzoek naar jonge dames die werkzoekend zijn en die niet door een andere instantie begeleid worden naar werk.
 • Je bouwt een vertrouwensrelatie uit met de jongere en biedt haar een intensieve en integrale begeleiding met een focus op werk en opleiding aan. Dit op maat en op tempo van de jongere.
 • Je organiseert groepsvormingen met als doel zicht te krijgen op de competenties van de jongeren, het verhogen van sollicitatievaardigheden, enz.
 • Je zorgt voor een nauwkeurige registratie van alle stappen die je samen met de jongere zet in de begeleiding.
 • Je bouwt een netwerk uit van partners, werkgevers, opleidingsverstrekkers en welzijnsorganisaties. Dit opdat je de jongeren optimaal verder kan helpen.
 • Je zorgt voor een goede afstemming met de twee andere partnerorganisaties JES en Kras jeugdwerk.
 • Je neemt actief deel aan intern en extern overleg.

Wij bieden

 • Een uitdagende job in een groeiende organisatie en bloeiende sector;
 • Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling;
 • Een verloning volgens het paritair comité 329;
 • Volledige 13e maand, fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal verlof;
 • Kansen tot verdere opleiding en specialisatie.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief met CV vóór 28/08/2017naar sollicitaties@formaat.be. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “sollicitatie arbeidscompetentiebegeleider”.

Meer informatie: Axel Dingemans, 03 226 40 83. Meer informatie over Formaat en Baanbrekers vind je op www.formaat.be en www.baanbrekers.be.