Sleutelfiguren

Verantwoordelijke tewerkstelling

Dit is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot de tewerkstelling in het jeugdhuis. Hij/zij is de contactpersoon in de raad van bestuur voor alle vragen of bezorgdheden bij het personeel en vertegenwoordigt het jeugdhuis als werkgever. Met vragen over lonen, vakantieregeling … kunnen de personeelsleden bij hem/haar terecht. Hij/zij is de contactpersoon voor externe organisaties zoals het sociaal secretariaat, arbeidsinspectie, Formaat, de gemeente …

Werkgroep personeel

Een werkgroep personeel bestaat in het ideale geval uit drie of vier afgevaardigden uit de raad van bestuur en wordt getrokken door de verant­woordelijke voor tewerkstelling. De werkgroep personeel voert de visie op tewerkstelling van het jeugdhuis uit. De werkgroep zorgt dat er een plan is m.b.t. de tewerkstelling, voert dat plan uit en rapporteert aan de raad van bestuur. De werkgroep heeft een bepaalde autonomie maar goede communicatie tussen de werkgroep, de rest van de raad van bestuur en de algemene vergadering is essentieel. Een aparte werkgroep voor het personeel is geen wettelijke vereiste maar raadt Formaat sterk aan. Indien er geen aparte werkgroep bestaat, besteedt de verantwoordelijke voor tewerkstelling extra aandacht aan het agenderen van personeelszaken op de raad van bestuur.

Coördinator

In jeugdhuizen met meerdere personeelsleden neemt de coördi­nator (jeugdhuisverantwoordelijke) vaak een deel van de perso­neelsbevoegdheden op zich, zowel wat betreft administratie als personeelsmanagement. Hij kan in dat geval een aantal taken delen met of overnemen van de verantwoordelijke voor tewerk­stelling.

Formaat raadt aan om in dit geval een stevige ondersteuning te voor­zien vanuit de werkgroep personeel, die nog altijd de belangrijk­ste verantwoordelijkheid draagt wat betreft het vormgeven van een tewerkstellingsbeleid. De werkgroep is bovendien het aan­spreekpunt voor de coördinator zelf, die net als de andere perso­neelsleden een werknemer is van het jeugdhuis.

Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag