Interessante links & hulpmiddelen

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Op de website van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg vind je alle actuele informatie over de huidige regelge­ving, werkgeversverplichtingen, cao’s … De website is erg uitge­breid, maar is een nuttig instrument voor wie diepgaande infor­matie wenst over bepaalde thema’s.

www.werk.belgie.be/home.aspx

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering afsluiten is verplicht. Je kan vrij kiezen bij wie je een arbeidsongevallenverzekering afsluit.Vanuit Formaat raden we aan om verzekeringen af te sluiten bij IC.

Via de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen, die de ver­zekeringsinstellingen controleert, vind je alle informatie over dit thema. Je vindt er ook een lijst van erkende verzekeringsinstel­lingen.

www.faofat.fgov.be

Arbeidsinspectie: toezichthouder op de sociale wetten

Als werkgever dien je het arbeidsreglement mee te delen aan de Toezichthouder op de Sociale wetten, kortgezegd de arbeidsin­spectie. Wie zich aan de regels houdt krijgt niet snel een bezoekje van de inspectie.

Contactgegevens van jouw lokaal kantoor vind je op de website van het FOD.

www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552

Sociare

Sociare is de belangenbehartiger voor werkgevers in de socio-culturele sector. Wie lid is van Formaat, is automatisch aangeslo­ten bij Sociare en kan beroep doen op al hun diensten. De website biedt heel wat informatie en modeldocumenten.

Via Formaat kan je jeugdhuis een paswoord opvragen mocht jouw personeelsverantwoordelijke dit niet (meer) hebben. Het pas­woord is de sleutel tot een massa aan informatie en antwoorden op frequent gestelde vragen.

Aarzel niet om de organisatie te contacteren met specifieke vra­gen of voor feedback op documenten (contracten, arbeidsregle­ment, etc).

www.sociare.be

Sociaal secretariaat

Een sociaal secretariaat levert alle mogelijke diensten rond de verplichte administratieve aspecten van tewerkstelling, zoals de Dimona-aangifte, RSZ, vakantiegeld berekenen, lonen storten, fiscale fiches opmaken … Aansluiten bij een sociaal secretariaat is niet verplicht aangezien je de administratieve verplichtingen ook zelf kan vervullen. We raden toch sterk aan om je aan te slui­ten: voor een relatief lage kost zit je jeugdhuis ‘safe’ wat betreft administratieve werkgeversverplichtingen voor, tijdens en na te­werkstelling.

Lidmaatschapskosten worden doorgaans berekend op basis van het aantal personeelsleden. Daarnaast betaal je ook administra­tiekosten voor bijkomende vragen en diensten.

Let op! Voor bijkomende vragen stap je best eerst naar Sociare, aangezien je jeugdhuis gratis beroep doet op deze dienst.

Via de website van de FOD Sociale Zekerheid vind je alle erkende sociale secretariaten en hun gegevens terug.

www.socialsecurity.fgov.be/nl/links/secretariaten.htm

HRwijs

HRwijs is een deelwerking van Verso, de vereniging voor Social Profit Ondernemingen. Op hun website vind je heel wat tools en good practices voor onderdelen van het personeelsbeleid. HRwijs organiseert ook inspiratiesessies en beantwoordt vragen met be­trekking tot medewerkersbeleid via een helpdesk.

www.hrwijs.be

Formaat

Formaat is de federatie voor jeugdhuizen en ondersteunt de tewerkstelling in de jeugdhuizen. Gebruik ons als eerste aan­spreekpunt voor vragen over tewerkstelling of bij een aanwer­ving. We denken graag mee over strategische keuzes in het me­dewerkersbeleid en geven advies op aanwervingsprocedures, etc. We organiseren ook een vormingsaanbod op maat van de noden van beroepskrachten in jeugdhuizen.

www.formaat.be

Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming is verplicht, daarover later meer.

Een overzicht van externe instellingen vind je op onderstaande website.

www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5040

Tewerkstellingsmaatregelen

Bij het plannen van een nieuwe aanwerving is het altijd goed om te bekijken of je beroep kan doen op tewerkstellingsmaatregelen. Die kunnen je een pak geld besparen. Via de website van VDAB kan je verschillende maatregelen bekijken. Hun website ‘Aan De Slag’ geeft een overzicht van de maatregelen waar een potentiële werknemer al of niet beroep op kan doen.

www.vdab.be/jobs/maatregelen

www.aandeslag.be

Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag