Het gemeentelijk jeugdhuis

Sommige jeugdhuizen werden omgevormd tot gemeentelijke jeugdhuizen

Door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 hebben bepaalde gemeentelijke vzw’s (de zogenaamde para-gemeentelijke vzw’s) zich om moeten vormen op uiterlijk 1 januari 2014 wanneer:

  • In één van de organen van de vzw er een meerderheid was aangeduid door de gemeenteraad. In de praktijk kwam dat nooit voor.
  • Als meer dan 50% van de financiële middelen ten laste van de gemeentebegroting vielen. Dat kwam wel voor, zeker wanneer er sprake was van een weddetoelage, bijvoorbeeld voor een beroepskracht.

De meeste gemeenten hebben zich als gevolg daarvan teruggetrokken uit de structuur van het jeugdhuis. Zij konden hiervoor beroep doen op het artikel 195 van het gemeentedecreet. Lees meer.


Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag