Facturen opstellen

Jeugdhuizen die vrijstelling van btw genieten door artikel 44 in het btw-wetboek zijn niet verplicht om facturen op te maken. Btw-plichtige jeugdhuizen hebben die verplichting dus wel. Toch is het voor elk jeugdhuis aan te raden facturen op te maken, met het oog op de bewijslast van de boekhouding.

Op een officiële factuur van een jeugdhuis-vzw moet het volgende staan:

  1. Naam van de vzw + maatschappelijke zetel + ondernemingsnummer
  2. Datum factuur + volgnummer (dat is je eigen volgnummer voor je eigen boekhouding)
  3. Datum aflevering van de producten
  4. Omschrijving van de afgeleverde producten
  5. Vervaldatum van de factuur
  6. Verwijzing naar de vrijstelling van BTW: “Het jeugdwerk geniet vrijstelling van B.T.W. op goederen en diensten. (Artikel 44, paragraaf 2 van het B.T.W.-wetboek)”
  7. Naam + adres + btw-nummer van de klant

Daarnaast zet je er natuurlijk ook best bij op welk rekeningnummer betaald moet worden en met welke vermelding. Hieronder kan je het juiste sjabloon vinden, dat je met enkele aanpassingen kan gebruiken om je eigen facturen uit te sturen.

Sjabloon voor jeugdhuizen die niet btw-plichtig zijn

Sjabloon voor btw-plichtige jeugdhuizen


Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag