Btw is de belasting over toegevoegde waarde. Het is in oorsprong een Europese belasting die op nationaal niveau wordt geïmplementeerd. Het is tevens een belasting voor de eindgebruiker. Als btw-plichtige ben je verplicht btw aan te rekenen aan je klanten. Op jouw beurt mag je de btw die je zelf betaalde op de aankoop in mindering brengen.

Vaakgestelde vragen

Als we onder de 80.000 euro omzet zitten, zijn we dan altijd safe?

Je moet opletten met de gratis drank. Maar ook hoge sponsorbedragen of commerciële handelingen (zoals commerciële verhuur), het verschaffen van maaltijden of het serveren van eten, kan je btw-plichtig maken. Vermijd dus zoveel mogelijk commerciële en concurrentieverstorende activiteiten . Zo zal de btw wel aanvaarden dat je drie keer per jaar een eetfeest geeft om je kas te spijzen, maar niet dat je elke maand eten serveert.

Hoe voer je een btw-boekhouding?

Formaat adviseert om dit niet zelf te doen. Een btw-boekhouding is niet alleen ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig, het vraagt ook een stipte opvolging (kwartaalaangiftes, stortingen …) anders riskeer je hoge boetes.

Formaat werkt hiervoor samen met de CVBA Q-bus, gespecialiseerd in boekhouding van de non-profitsector. Je kan hiervoor contact opnemen met annemie.dreesen@q-bus.be. Q-bus voert automatisch een dubbele boekhouding.

Hoe wordt de omzet van 80.000 euro bepaald?

Het gaat hierbij over de toogomzet (dranken en versnaperingen) van activiteiten in en buiten het jeugdhuis. Dus niet over lidgelden inkom- en deelnamegelden, verkoop T-shirts, inkomsten tafelvoetbal,…). Zit je dicht bij de grens? Let op met de gratis dranken die je weggeeft. Een deel van die gratis consumpties kan men immers wel bij je omzet optellen. Je houdt best dagelijks op een formulier bij welke en hoeveel dranken er werden weggegeven, of er vaten werden gegeven of dranken aan gereduceerde prijzen werden verkocht.

Het is niet omdat je nu boven 80.000 euro omzet zit dat je automatisch btw-plichtig wordt. Je splitst de activiteit(en) die je doet om extra middelen te verwerven (bijv. dorpsfeest, grote beachparty, eetfeest…) uit in je boekhouding. Deze werkzaamheden moeten uitsluitend ten bate van het jeugdhuis worden georganiseerd. Die ontvangsten worden enkel gebruikt ter dekking van de onkosten van de vzw. (gevolg van Art. 44 §2,12de btw-wetboek). Met andere woorden, deze uitzonderlijke activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Het gaat hier wel over activiteiten waar je je richt naar een doelpubliek dat in principe veel ruimer is dan je normale doelpubliek.

Vanaf 2016 geldt dat wie in het voorgaande jaar een baromzet had hoger dan 80.000 euro (na aftrek van de uitzonderlijke activiteiten), verondersteld wordt een btw-nummer te activeren voor het huidige jaar. Met andere woorden, overschrijd je de omzetdrempel in 2015, dan ben je vanaf 2016 btw-plichtig.

Is het zinvol om een tweede vzw op te richten?

Formaat is hier geen fan van. Zeker niet als twee vzw’s ongeveer hetzelfde doen in hetzelfde gebouw. De btw-administratie kan dan oordelen dat je gekoppelde vzw’s bent en je inkomsten samenvoegen. Elke vzw moet bovendien een verzekering hebben, een eigen boekhouding voeren, apart Sabam aanvragen (verschillende tarieven) …

Objectieve redenen om wel een nieuwe vzw op te richten kunnen zijn (enkele voorbeelden):

 • Het jeugdhuis organiseert jaarlijks een groot festival. Uiteraard is hier een financieel risico aan verbonden. Als het festival flopt en je hebt onvoldoende reserves dan gaat het jeugdhuis mee het bad in.
 • Het jeugdhuis organiseert jaarlijks een groot festival, maar de jeugdhuiswerking is duidelijk ondergeschikt aan het festival. Het jeugdhuis is daarmee een bijkomstige activiteit van een vzw die een festival organiseert. Dit festival is immers btw-plichtig.
 • Je doet twee verschillende dingen op twee verschillende locaties. Op de ene locatie is er een jeugdhuis actief, op een andere locatie wordt er voornamelijk aan verhuur gedaan (aan jeugdwerk, maar ook commerciële verhuur aan derden). Commerciële verhuur is een concurrentieverstorende activiteit en is sowieso onderworpen aan btw vanaf een omzet van 25.000 euro.

Het jeugdhuis wil in een zijvleugel een broodjesbar uitbaten of een zeefdrukkerij waar iedereen drukwerk kan komen laten doen. Dit zijn altijd commerciële activiteiten die je beter in een andere structuur stopt.

Waarop betaal je als jeugdhuis btw?
 • Aankoop dranken
 • Aankoop onderhoudsproducten
 • Aankoop meubels, frigo’s, geluidsinstallatie,… (roerende goederen, bedrijfsmiddelen)
 • Aankoop gas, elektriciteit (tenzij je gemeente dit betaalt en eventueel doorrekent)
 • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Je betaalt dus geen of weinig btw op:

 • KVR-artiesten of factuur artiesten (6 procent of vrijgesteld)
 • Auteursrechten (6 procent)
 • Verzekeringen
 • Huur
 • Drukwerken (in principe 6 procent)
 • Taksen, belastingen, boetes …
 • Verplaatsingskosten
 • Lidgelden en vorming bij Formaat
 • Personeelskosten
Wat is de financiële impact van een btw-nummer?

De meeste jeugdhuizen gebruiken een gemeentelijk gebouw en kunnen dus geen grote en regelmatige investeringen doen in onroerende goederen. De aftrekmogelijkheden zijn dan eerder beperkt, tenzij je middelen hebt om regelmatig te investeren in roerende goederen. En deze investeringen uiteraard noodzakelijk zijn.

Een btw-nummer kan op die manier interessant zijn, voor jeugdhuizen die bijvoorbeeld:

 • Een grote reserve hebben opgebouwd vanuit het verleden;
 • Regelmatig grote subsidiebedragen kunnen ontvangen om grote investeringen te doen.

Bovendien is een jeugdhuis in principe gemengd btw-plichtig. Een aantal uitgaven worden hierdoor misschien niet aanvaard door de btw-administratie, omdat ze eerder bij de werking horen en minder bij de instuif (en dus baromzet).

Ook jeugdhuizen die meer subsidies krijgen dan ze personeelskosten hebben, kunnen er hun voordeel mee doen. Als de verhouding van de btw-plichtige activiteiten in je totaal van inkomsten (inclusief subsidies) kleiner is dan de verhouding van de kosten waarop btw verschuldigd is, doe je voordeel.

Kan je weinig btw (voornamelijk ten gevolge van investeringen) in mindering brengen, dan kost een btw-nummer geld. Als je omzet bijvoorbeeld 80.000 euro is, verhoog je best je consumptieprijs met 15 procent (of 20 cent). Je moet immers niet alleen het saldo van de ontvangen btw doorstorten, je zit ook met bijkomende boekhoudkosten.

Wat is gemengde btw-plicht?

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer een btw-belastingplichtige zowel handelingen verricht die onderworpen zijn aan btw, als handelingen die zijn vrijgesteld van btw. De fiscus redeneert dat een jeugdhuis bestaat uit twee delen: een jeugdhuis en een drankgelegenheid. Het eerste deel, het jeugdhuis, blijft ongewijzigd vrijgesteld van btw omdat het jeugdwerk is en de wet dat zo bepaalt. Het tweede deel, de drankgelegenheid, wordt dan btw-plichtig. Aangezien het jeugdhuis zelf vrijgesteld blijft van btw, maar de drankgelegenheid niet, zal de vzw in zijn totaliteit dus gemengd btw-plichtig worden. Met andere woorden, als je vzw gemengd btw-plichtig wordt door het overschrijden van één van de voorwaarden om van de vrijstelling te kunnen genieten, dan wordt ze btw-plichtig voor elk van die drie categorieën.

Wat zijn de gevolgen van een btw-nummer?
 • Je kan de btw die je betaalde op dranken (die je aankocht voor verkoop) recupereren.
 • Je moet btw aanrekenen op je dranken die je verkoopt.
 • Het verschil moet je elk kwartaal doorstorten.
 • Je hebt een bijkomende kost omwille van de externe boekhouder. Reken hierbij al vlug op 4000 euro per jaar.
 • Je moet elke leverancier tijdig op de hoogte brengen dat jullie aan btw onderworpen zijn. Zo kan het btw-nummer op elke factuur vermeld worden. Dat is een voorwaarde om de btw te recupereren.
 • Je kan enkel de btw van aankopen recupereren als je over facturen beschikt. Kasbonnetjes zijn dus verleden tijd.
 • Houd gedetailleerd je inkomsten bij (een kasblad voor elke dag dat er inkomsten zijn) en splis je inkomende facturen op. Zoals bijvoorbeeld de drank die je hebt aangekocht en die niet dient voor verkoop maar voor eigen gebruik.
 • Je gaat op zoek in je vorige boekjaren welke investeringen je de voorbije jaren deed (bedrijfsmiddelen minder dan 1.000 euro). Voor onroerende investeringen ga je vijftien jaar terug, voor roerende vijf jaar. Het is dus mogelijk (een deel van de) btw te recupereren die je in het verleden betaalde.

Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag