6 jaar bovenlokale projecten

Van 2014 tot en met 2019 konden jeugdhuizen die aan een aantal criteria voldoen, een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor het opzetten van bovenlokale projecten. De nieuwe subsidieregeling kaderde in het DAC-decreet. Met de decreetswijziging en het nieuwe besluit voor de subsidiƫring van bovenlokale projecten van jeugdhuizen wou de Vlaamse overheid inspelen op veranderingen die zich in de jeugdhuissector voordoen en stimulansen bieden voor creativiteit en vernieuwing . De overheid stelde een budget ter beschikking van maximaal 45.000 euro per bovenlokaal project. Met dit budget konden jeugdhuizen een projectmedewerker aanwerven die beschikte over werkingsmiddelen om de projecten te realiseren.

Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons

Heb je zelf ook een vraag voor Formaat?

Zit je na het lezen van dit artikel nog met prangende vragen? Beantwoordt het niet helemaal aan je verwachtingen? Heb je opmerkingen over de inhoud van deze pagina? Laat het ons dan zeker weten!

Stel jouw vraag