Werken aan talenten

Een brochure met inspiratie om als beroepskracht in een jeugdhuis aan de slag te gaan met talenten van jongeren. Deze brochure verscheen naar aanleiding van de Dag van de Beroepskracht in 2015.

Inhoud

Op 5 februari zakten honderd beroepskrachten af naar Beveren om er na te denken over talenten. Dat Formaat op de dag van de beroepskracht koos voor het thema talenten was geen toeval. In het jeugdhuisonderzoek van de Vlaamse Overheid gaven beroepskrachten aan dat hun grootste meerwaarde “de zelfontplooiing van jongeren, vooral op vlak van inspraak, ondernemerschap en initiatief nemen, en de identificatie en expressie van talenten” is.

Talenten ontwikkelen zich in een context: in interactie met anderen, door dingen te zien, te ontdekken, te oefenen. Jeugdhuizen creëren zo’n ruimte. Deze ruimte is broodnodig omdat andere, meer formele opvoedingsmilieus hierin tekortschieten.

Het onderwijs is niet altijd een stimulerende omgeving voor jongeren. Thuissituaties worden complexer. Bovendien overheersen maatschappelijke denkbeelden over bepaalde groepen jongeren de publieke opinie. Die hebben een grote impact op hoe jongeren zichzelf en hun toekomst zien.

Beroepskrachten zien “nieuwe doelgroepen binnenbrengen” volgens het jeugdhuisonderzoek als de op één na minst belangrijke opdracht voor zichzelf. De bevraagde jeugdhuisbestuurders zagen dit nog minder als een taak van de beroepskracht. Formaat is er echter van overtuigd dat we met het jeugdhuiswerk zowel op het vlak van diversiteit, als het ter beschikking stellen van onze ruimte, grote troeven hebben. We hebben een fantastische

jeugdhuismethodiek die alle jongeren aanspreekt. En we hebben veel ruimte.

Formaat roept beroepskrachten dan ook op om het thema talenten door deze bril te bekijken. Komen alle talenten al aan bod? Krijgt echt iedereen kansen om ons jeugdhuis binnen te komen en zijn talenten te leren kennen en ontwikkelen? Hoe kunnen we onze ruimte nog beter benutten?

In deze brochure worden de verschillende aspecten van talenten in het jeugdhuis belicht. Van het ontwikkelen van talent tot het uitdenken van een talentgericht vrijwilligersbeleid. Deze brochure bundelt een aantal inzichten over talenten in het jeugdhuis en geeft tips om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Je kan deze brochure bestellen via redactie@formaat.be . Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat betalen 5 euro per brochure. Anderen 7 euro. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten.