Over vandaag en morgen

De diverse en multiculturele samenleving is een feit. Dat weerspiegelt zich ook in het jeugdwerk. In 2012 voerde Formaat een bevraging uit bij 23 jeugdhuizen voor en door etnisch-culturele minderheden.

Inhoud

De diverse en multiculturele samenleving is een feit. Dit heeft ook gevolgen voor het jeugdwerk, waar verschillende culturen elkaar steeds meer ontmoeten. Zo ontstonden de laatste decennia heel wat jeugdhuizen voor en door jongeren uit etnisch-culturele minderheden. Dit met als doel jongeren uit de buurt een zinvol vrijetijdsaanbod te bieden en laagdrempelige ontmoetingskansen te creëren.

De ervaring leert ons dat deze eigentijdse jeugdhuizen een essentiële rol spelen in het hedendaagse jeugdwerk in Vlaanderen. Ze slagen er onder meer in om met weinig middelen en ondersteuning heel wat jongeren te bereiken, ze organiseren laagdrempelige activiteiten en bouwen mee aan een sterk lokaal jeugdwerk. Toch valt het op dat deze organisaties (en hun vrijwilligers) relatief onbekend zijn. Daardoor vinden ze moeilijk de weg naar de evidente ondersteuningskanalen voor jeugdwerkorganisaties. Daarnaast hebben ze vaak een brede doelgroep en specifieke werkvormen (volwassenenwerking, huistaakbegeleiding …) waardoor het niet evident is om erkenning te krijgen als jeugdwerkinitiatief.

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen is ervan overtuigd dat een grotere zichtbaarheid en bekendheid van deze jeugdhuizen en hun doelstellingen essentiële hefbomen zijn voor meer lokale erkenning en ondersteuning. Daarom voerde Formaat in 2012 een bevraging uit bij 23 jeugdhuizen voor en door etnische minderheden, die de federatie ondersteunt in Vlaanderen.

Gewapend met camera en microfoon, vroegen we een kleine honderd jongeren naar een aantal concrete gegevens over hun werking (bereik, aantal leden, aantal activiteiten, doelstellingen …). We polsten ook naar wat ze zelf van hun jeugdhuis vinden. Drieëntwintig jeugdhuizen vulden een schriftelijke enquête in en in elf organisaties namen we groepsinterviews af met de leden en vrijwilligers.

In de brochure die voor je ligt, geven we een overzicht van de belangrijkste resultaten van deze bevraging. We brengen een aantal centrale ambities in kaart, identificeren sterktes en leggen uit waarom de bevraagde jongeren gek zijn op hun jeugdhuis. Daarnaast gaan we ook dieper in op uitdagingen en noden waarmee deze organisaties geconfronteerd worden. We formuleren hier een aantal aanbevelingen voor verdere ondersteuning en erkenning van jeugdhuizen voor en door jongeren uit etnisch-culturele minderheden.

Je kan deze brochure bestellen via redactie@formaat.be. Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat betalen 5 euro per brochure. Anderen 7 euro. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten.