Later als ik jong ben

Op 14 oktober 2016 organiseerde Formaat Later als ik jong ben, een conferentie over hoe jeugdhuizen zich verder kunnen ontwikkelen tot jongerenwerk van de toekomst. We gaven aan hoe een hedendaagse invulling van de jeugdhuismethodiek een antwoord kan bieden op deze uitdagingen. Meer dan 200 jeugdwerkers, beleidsmakers en partners van de jeugdhuizen kwamen er samen om elkaar te inspireren, te debatteren en vooruit te kijken. Een maand later verscheen het magazine Later als ik jong ben, dat net als de conferentie opgebouwd werd vanuit wat werkt. Goede praktijken uit de jeugdhuissector vormen de basis, maar ook experten komen aan het woord.

Inhoud

Op 14 oktober 2016 organiseerde Formaat de conferentie Later als ik jong ben – bouwen aan jongerenwerk van de toekomst in een verstedelijkt Vlaanderen. Meer dan 200 jeugdwerkers, beleidsmakers en partners van de jeugdhuizen kwamen er samen om elkaar te inspireren, te debatteren en vooruit te kijken.

De conferentie was een eind- én beginpunt. We stelden er onze hernieuwde toekomstvisie voor. We bouwden het voorbije jaar ons verhaal op aan de hand van gesprekken met onderzoekers, jeugdwerkpartners, jeugdhuismedewerkers, het team en de vrijwilligers van Formaat. Er werd gelezen, gediscussieerd, opgebouwd en weer afgebroken. De veelheid aan impulsen zorgde voor een fantastische drive.

Kort na de zomer viel alles in een plooi. We zijn blij dat we vandaag een erg helder standpunt kunnen innemen over wat de rol en opdracht van jeugdhuiswerk is in het verstedelijkt Vlaanderen van vandaag en morgen. Jeugdhuiswerk zal onafhankelijk, verbindend, herverdelend en uitbrekend zijn. Dat zijn onze vier verhaallijnen voor de toekomst.

Het zijn immers spannende tijden. Onze samenleving heeft nood aan nieuwe vormen van solidariteit, verbinding en wederzijds begrip. Jeugdhuizen zullen ruimtes zijn die mee buurten doen heropleven, die mensen samenbrengen.

Vandaag stellen we Later als ik jong ben voor, een magazine dat net als de conferentie opgebouwd is vanuit wat werkt. Goede praktijken uit de jeugdhuissector vormen de basis. Wat als we wat goed werkt in de toekomst nog meer en nog beter zouden kunnen doen? We laten ook een aantal experten aan het woord. Hun bijdragen dagen ons uit of geven net extra argumenten om in te zetten op het essentiële: jeugdhuiswerk creëren dat echt werkt voor jonge mensen. Daarvoor hebben we een open definitie nodig. Aan de jeugdhuizen zelf om hun werking op die manier te herdenken. Aan de gemeentebesturen om dat in de omkadering, ook op vlak van subsidies, mogelijk te maken.

Vanuit onze vier verhaallijnen zullen we de komende jaren verder werken. We kregen veel positieve reacties op 14 oktober. Met dit magazine brengen we ons verhaal naar een ruimere groep. Maar daar stopt het niet. We gaan de komende jaren actief aan de slag met jeugdhuismedewerkers, partners en lokale overheden om het verhaal kleur te geven. Ook al komen we met deze publicatie wat theoretischer uit de hoek, Formaat blijft een praktijkorganisatie. We genieten van het wroeten op de baan, het onderhandelen over wat wel mogelijk is, het opzetten van processen, het zoeken met jonge mensen.

Meteen is dit dan ook een uitnodiging om dit magazine te doorploegen. Dat kan trouwens in het wilde weg, van voor naar achter en van onder naar boven. Maar ook om de komende jaren mee in dit verhaal te stappen. Om ons feedback te geven, uit te dagen, samen te werken, mee te wroeten op het terrein. Want daar gebeurt het.

Download publicatie

Bestand (pdf, 23.6 Mb)

Je kan deze publicatie bestellen via info@formaat.be. Deze publicatie is gratis. Je betaalt enkel de verzendingskosten (5 euro).