In Form! Bouwstenen voor open jeugdwerk

In deze publicatie geven we duiding en invulling aan het concept open jeugdwerk

Inhoud

In 2019 onderzocht Formaat het concept ‘Open Jeugdwerk’ door in gesprek te gaan met jongeren, jeugdwerkers, leden, partners van Formaat en steden en gemeenten.

Op 29 november kwamen we samen met de sector tijdens de inspiratiedag ‘In Form!’ in Leuven.

Intussen werkten we verder, verwerkten we de output van de interviews die we afnamen en in de input uit de inspiratiedag in een publicatie.

Je kan deze vanaf nu bestellen (zie onderaan deze pagina), downloaden of bekijken op Issuu

Nam je deel aan de inspiratiedag? Dan krijg je de publicatie vanzelf toegestuurd.

Je kan deze publicatie bestellen via info@formaat.be. Deze publicatie is gratis. Je betaalt enkel de verzendingskosten (5 euro).