Het Formaatste Nieuws 2015-2016

Formaat schrijft blikt in zijn jaarlijkse editie van het Formaatste Nieuws terug op de hoogtepunten van het voorbije jaar.

Inhoud

  • Jeugdhuizen werden btw-plichtig
  • Uitwisseling Kopenhagen
  • Mario Kart Real Live op Woensdag
  • Infrastructuur voor en door jongeren
  • Animatorenopleiding
  • Een bewogen Dag van de Jeugdhuizen
  • ATTENT
  • Jeugdhuisonderzoek in Oostende
  • Project positieve identiteitsontwikkeling
  • Samenaankoop sociaal secretariaat