Het Formaatste Nieuws 2014-2015

Formaat schrijft blikt in zijn jaarlijkse editie van het Formaatste Nieuws terug op de hoogtepunten van het voorbije jaar.

Inhoud

  • Jeugdhuizen scoren 8,1 op 10
  • Werking Antwerpen bereikt 40.835 jongeren
  • Infrastructuur voor en door jongeren
  • Jeugdhuis in de stad
  • Bovenlokale projecten brengen vernieuwing