Een jeugdhuis in je stad

Deze visietekst bundelt een aantal ideeën over jeugdhuiswerk in de stad. De tekst geeft lokale besturen voeding voor een denkoefening over een beleid op maat van jeugdhuizen en jongeren in hun stad.

Inhoud

Jeugdhuiswerk groeit. Elk jaar komen er nieuwe werkingen bij. Al meer dan 50 jaar zijn jeugdhuizen een inspirerende ontmoetingsplek voor jongeren. Een plek waar ze hun ding doen, waar ze initiatief nemen, rondhangen en hun vrienden ontmoeten.

Jeugdhuizen staan anno 2013 ook voor uitdagingen. Vooral in de stad hebben ze het niet altijd even makkelijk. Ze moeten opboksen tegen een sterk uitgebouwd aanbod voor jongeren. Ze verdwijnen uit het centrum en hebben moeite om een scherp en sterk imago als jongerenplek uit te bouwen. Formaat erkent deze uitdagingen. Tegelijkertijd ziet Formaat voor jeugdhuizen heel wat kansen in die stedelijke context om te groeien en een sterke werking uit te bouwen.

Om deze kansen te benutten hebben jeugdhuizen nood aan een inspirerend en sterk lokaal beleid. Een beleid dat hen ondersteunt en stimuleert om hun werking in vraag te durven stellen en te vernieuwen. Een beleid dat aandacht geeft aan jongeren en jeugdhuizen.

Formaat wil lokale overheden inspireren om na te denken over jeugdhuiswerk als hefboom voor een sterk beleid. Deze visietekst bundelt een aantal ideeën over jeugdhuiswerk in de stad en wil lokale besturen voeding geven voor een denkoefening over een beleid op maat van jeugdhuizen en jongeren in hun stad.

Deze publicatie is enkel nog digitaal verkrijgbaar. Je kan ze lezen op Issuu. Absoluut een pdf nodig? Neem contact met ons op via redactie@formaat.be.