Een jeugdhuis in je gemeente

Met de brochure Een jeugdhuis in je gemeente willen we schepenen en jeugdconsulenten inspireren over hoe een gemeentelijke subsidie jeugdhuizen tegelijk kan ondersteunen én stimuleren om hun werking verder uit te bouwen. Het blijft niet bij inspiratie. We bieden een werkvorm aan met een stappenplan om de subsidieregeling, samen met jeugdhuizen, te evalueren en aan te passen. Ook los van de financiële ondersteuning geeft de brochure tips en tricks over gemeentelijke jeugdhuisondersteuning.

Inhoud

Vlaanderen telt, anno 2011, ongeveer 400 jeugdhuizen. Deze jeugdhuizen bieden jongeren uit de gemeente een laagdrempelige ontmoetingsplaats en een eigen stek aan. Vanuit deze ontmoetingsplaats ontstaan boeiende processen tussen jongeren. Ze leren er elkaar kennen, organiseren er de zotste activiteiten en geven samen richting aan het beleid van het jeugdhuis.

Dit kunnen ze echter niet zonder de financiële, materiële en inhoudelijke steun van de lokale overheid. Gemeentebesturen erkennen al tientallen jaren het belang van jeugdhuizen voor het lokale jeugdbeleid. Ze stellen gebouwen ter beschikking, bieden subsidies aan, ondersteunen jeugdhuismedewerkers bij inhoudelijke vragen.

Formaat hecht veel belang aan een kwaliteitsvolle gemeentelijke ondersteuning voor jeugdhuizen en wil gemeentebesturen inspireren om hierover na te denken. In deze brochure geven we tips en tricks over hoe je als gemeentebestuur jeugdhuismedewerkers kan stimuleren en ondersteunen. Daarnaast zoomen we in op de financiële ondersteuning. We schetsen een kader van hoe een kwaliteitsvolle subsidieregeling voor jeugdhuizen een hefboom kan zijn voor de ondersteuning van jeugdhuismedewerkers. We vertalen dit in een werkvorm om samen met jeugdhuisvrijwilligers de subsidieregeling te optimaliseren of te updaten.

We ontwikkelden deze brochure met de medewerking van VVJ, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten.

Deze publicatie is enkel nog digitaal verkrijgbaar. Je kan ze lezen op Issuu. Absoluut een pdf nodig? Neem contact met ons op via redactie@formaat.be.