De straat op

Deze brochure biedt jeugdhuisverantwoordelijken 5 bouwstenen om jongeren te bevragen in en rond je jeugdhuis. De publicatie is een draaiboek (stappenplan) om via een jongerenbevraging in kaart te brengen wat de jongeren uit jouw gemeente willen en verwachten van je jeugdhuis.

Inhoud

HOE GAAT HET MET JE?

Jeugdhuizen zijn jongerenplekken. Plekken waar jongeren hun ding kunnen doen, waar ze hun passies najagen, hun interesses ontwikkelen en hun talenten ontplooien. Om een relevante rol te spelen voor jongeren is het belangrijk dat het aanbod van je jeugdhuis goed aansluit op hun noden en behoeften. Formaat wil jou, als beroepskracht of bestuurder van je jeugdhuis, een handje helpen. We ontwikkelden een handleiding die je kan gebruiken om gericht jongeren uit de buurt te bevragen over wat ze graag doen, wat ze willen en over hoe ze naar het jeugdhuis kijken.

JONGEREN BEVRAGEN – THE BASICS

Met een jongerenbevraging geef je een stem aan de jongeren uit je buurt, gemeente of stad. Je brengt in kaart wat zij willen, wat hun noden en behoeften zijn en wat onder hen leeft. En het is meer dan dat. Het is aan jongeren bekend maken dat je bestaat. Het is rondkijken en je omgeving met frisse blik observeren. Het is in gesprek gaan met collega’s, vrijwilligers en bezoekers. En het is met heel veel goesting nieuwe dingen ontdekken. Dat is een heel parcours. Een denkproces, waarbij je wordt uitgedaagd om vastgeroeste waarheden in vraag te stellen. Elke keer opnieuw. Bij het scherp formuleren van je vragen, tijdens het afnemen van enquêtes en bij het samen bekijken van de resultaten. En in de zoektocht naar conclusies. Het is een denkoefening die leidt naar nieuwe manieren van kijken, het aanscherpen van meningen – of het bijsturen daarvan.

WEGWIJZER

Wat je in je handen houdt, is een draaiboek. Het geeft je een idee van hoe je jongeren uit je buurt op een goede manier kan bevragen.

Net zoals bij elk ander proces, is het handig om stap voor stap te werk te gaan. Het draaiboek is dan ook opgebouwd als een stappenplan. De grote, allesomvattende vraag ‘Hoe organiseer ik een jongerenbevraging in mijn jeugdhuis?’, splitsen we uit in verschillende deelvragen. In elk hoofdstuk vind je het antwoord op één van volgende vragen:

  1. Waarom wil je jongeren bevragen? Wat kan je ermee doen? Hoe begin je eraan?
  2. Wat is je doelgroep? Wat wil je te weten komen? Hoe formuleer je de vragen? Hoe bouw je de vragenlijst op?
  3. Wat zijn de verschillende manieren om de vragenlijst te verspreiden? Wat heb je daarvoor nodig? Wat zijn de voor- en nadelen van elke methode?
  4. Hoe breng je de gegevens samen? Hoe analyseer en interpreteer je de gegevens? Hoe stel je een rapport op?
  5. Hoe vertaal je de resultaten naar concrete acties? Ben je jezelf bewust van andere positieve neveneffecten?

Aan het einde van dit traject zal je versteld staan van wat je allemaal bijleerde. Niet enkel dankzij de antwoorden van de jongeren, maar ook door je eigen ervaringen en belevenissen. Het proces levert immers leerrijke en waardevolle neveneffecten op: je netwerk versterkt, je vertelt een breder verhaal aan beleidsmakers en je verscherpt je buikgevoel.

Je kan deze brochure bestellen via redactie@formaat.be . Jeugdhuizen die aangesloten zijn bij Formaat betalen 8 euro per brochure. Anderen 10 euro. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten.