Formaters Maken Formaat

De afgelopen jaren is Formaat sterk gegroeid. We verkennen in Antwerpen met verschillende jeugdhuizen de mogelijkheden van de jeugdhuismethodiek in een (groot)stedelijke context. We innoveren en verzamelen expertise die we via de federatie delen met de sector. Ook andere steden vragen Formaat nu om een actievere rol op te nemen in de ondersteuning van hun jeugdhuizen.

Door die extra taken op te nemen doen we meer ervaring op, en daardoor worden we vaker gevraagd als gesprekspartner wanneer het over jongeren gaat. Die uiteenlopende nieuwe taken en projecten hebben geleid tot nieuwe afdelingen en teams in de werking van Formaat. Het personeelsbestand is bijna verdubbeld en werd een pak diverser. Met het project ‘Formaters Maken Formaat’ zetten we in op een loopbaanbeleid dat die groei en diversifiëring ondersteunt.

Van oktober 2017 tot juli 2018 wordt ingezet op een verbeterde teamwerking, vernieuwde formats voor personeelsgesprekken, interne communicatie en VTOC-beleid.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de afdeling ESF van het departement Werk en Sociale Economie.

Zoek een ander project