Gezocht: nieuwe vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers vinden voor je jeugdhuis, het is geen makkelijke opdracht. Jeugdhuis Kroenkel (Nijlen) stond enkele maanden geleden voor die uitdaging. Het overgrote deel van de kernvrijwilligers was ermee gestopt, waardoor er slechts een handvol overbleven. De raad van bestuur moest dus in allerijl op zoek naar een nieuwe kern en slaagde daar wonderwel in. Ingrediënten voor die succesvolle zoektocht: een frisse blik, een dosis durf om te veranderen en flink wat enthousiasme.

Een verouderd kot

“Sinds de opening hebben er eigenlijk nooit grote veranderingen in het jeugdhuis plaatsgevonden”, vertelt Jonas, voorzitter van de raad van bestuur. “Het jeugdhuis bestaat al sinds 1996, dus dat betekent dat het er al bijna twintig jaar hetzelfde uitzag. Het leek wel alsof Kroenkel was blijven stilstaan in de tijd. We probeerden er wel voor te zorgen dat de activiteiten vernieuwend waren, maar de infrastructuur was verouderd.”

De kern liep leeg

Op de koop toe bleek vorig jaar dat een aantal vaste kernleden zich niet langer zou kunnen inzetten voor het jeugdhuis. De werking van Kroenkel is echter volledig afhankelijk van vrijwillige jeugdwerkers, dus dat was meteen een groot probleem. Het voornaamste doel van de vrijwilligers is het creëren van een gezellige tweede thuis en een veilige uitgaansplek voor de jeugd in en rond Nijlen. “Het was wel even slikken om te horen dat het overgrote deel van de vaste vrijwilligers er de brui aan gaf”, geeft bestuurder Ella toe. “Maar we besloten niet bij de pakken te blijven zitten en hebben een actie op poten gezet om een nieuwe ploeg aan het roer te krijgen.”

Kroenkel over te nemen

Vol goede moed begon Kroenkel aan de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Daarvoor was een uitstekend uitgekiende communicatiestrategie nodig. Om de jeugd van Nijlen en omstreken te prikkelen, koos de raad van bestuur voor de slogan Kroenkel over te nemen. “Daarmee probeerden we de jongeren echt uit de dagen en uit hun kot te lokken, iets wat uiteindelijk goed gelukt is. We onderstreepten daarbij ook de urgentie van de zaak”, vertelt Ella. Bovendien werd er goed nagedacht over hoe die boodschap verspreid moest worden. Je kan vandaag de dag niet meer voorbij Facebook, maar ook de andere communicatiekanalen mogen niet vergeten worden. “We wilden ons niet beperken tot één communicatiemiddel. Naast de campagne op Facebook lieten we ook flyers en banners drukken om ons initiatief te verspreiden”, aldus Ella.

1 + 1 = 3

Samen bereik je meer dan alleen, en dat heeft Kroenkel goed begrepen. Zij vroegen de jeugddienst om banners te met hun slogan te drukken. Daarmee trok het bestuur naar allerhande fuiven en evenementen voor jongeren waardoor het merendeel van de jeugd in en rond Nijlen de boodschap regelmatig te zien kreeg.

Praten en … luisteren

Je kan je boodschap nog zo goed verspreiden, het is minstens even belangrijk om voldoende en correcte informatie te geven aan je potentiële nieuwe vrijwilligersgroep. “We organiseerden maandelijks een infomoment voor de geïnteresseerden. Tijdens die bijeenkomsten gaven we duidelijk weer wat we precies met onze boodschap bedoelden. Bovendien – en dat is misschien nog belangrijker – vroegen we aan de jongeren wat er volgens hen anders moest in het jeugdhuis. We wilden volledig breken met het verleden. Alles werd in vraag gesteld: de werking van de kern, het gebouw, de openingsuren, de dranklijst … Eigenlijk moest het hele concept van Kroenkel anders”, legt Ella uit. De bestuurders bleven niet in hun jeugdhuis wachten tot de jongeren naar hen kwamen, ze trokken er ook zelf op uit om de jeugd actief te bevragen. “We merkten dat we met de infomomenten toch nog te weinig volk trokken. Daarom gingen we de straat op en vroegen we een hele hoop jongeren om hun mening. Dat was super leerrijk”, vertelt Ella enthousiast.

Arbeid adelt

Het jeugdhuis werd beloond voor haar harde werk. Het kan nu immers rekenen op een nieuw team van maar liefst dertien kernleden. Ze hebben stuk voor stuk bakken goesting en willen er allemaal keihard voor gaan. Toch bleef er nog één heikel punt bestaan … “Het jeugdhuis zelf was nog steeds niet aantrekkelijk genoeg. We wisten dat er iets moest veranderen als we nieuwe bezoekers wilden aantrekken”, legt Ella uit. Daarom werd besloten dat Kroenkel vanaf 1 januari een tijdje dicht zou gaan. Gedurende drie maanden gaven de bestuurders en kernvrijwilligers het beste van zichzelf om van het jeugdhuis opnieuw een trekpleister voor de jongeren in Nijlen en omstreken te maken. En dat allemaal met een beperkt budget. “Gelukkig konden we rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers, het gemeentebestuur en ouders van kernleden. De afgelopen drie maanden heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, maar we mogen trots zijn op het eindresultaat: het jeugdhuis heeft een volledige make-over gekregen. Hopelijk voelt de jeugd zich hier nu weer thuis”, aldus Jonas.

De nieuwe Kroenkel

Eind maart ging het jeugdhuis opnieuw open, inclusief nieuwe look en nieuwe vrijwilligers. De bezoekers spraken lovende woorden over hun vernieuwde uitgaansplek. Het interieur is veel aantrekkelijker en moderner geworden. Dat belooft voor de toekomst. Plezier verzekerd!

Yes we can!

Ben jij ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor je jeugdhuis? Volgens Ella waren dit dé succesfactoren van de zoektocht in Kroenkel:

  • Geef jongeren uit de buurt volledig carte blanche. Durf alles in vraag stellen. Nieuwe mensen brengen ook een vernieuwende blik met zich mee. Maak daar gebruik van!
  • Durf de kersverse vrijwilligers verantwoordelijkheid geven. Als je hen laat meeschrijven aan het nieuwe jeugdhuisverhaal, betrek je hen onmiddellijk sterk bij de werking. Daardoor geef je hen iets om trots op te zijn, wat hun engagement alleen maar ten goede komt.
  • Daag jongeren uit. Onze slogan, Kroenkel over te nemen, was een schot in de roos: de Nijlense jeugd werd daardoor geprikkeld, iedereen vroeg zich af wat er zou gebeuren.
  • Informeer potentiële vrijwilligers over de doelstelling. Als je de jeugd eenmaal uit hun kot gelokt hebt, moet je daar ook wat mee doen. Maak hen duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Bij ons was dat: out with the old, in with the new.

Een tip van Formaat

Begin niet halsoverkop aan het werven

van vers bloed voor je jeugdhuis, maar denk er met de huidige ploeg goed over na. En vraag gerust naar tips en tricks bij vrienden, familie, de jeugdraad, de jeugddienst, speelpleinmonitors, jeugdbewegingen …

Giet alle input in een wervingsplan.

Zo’n plan zorgt ervoor dat je doelgericht en efficiënt te werk gaat. Het helpt om je werving op een toffe en geslaagde manier aan te pakken. Een voorbeeld van zo’n plan vind je op hier.Heb je zelf ook nuttige praktijkervaring?

Is je jeugdhuis straf bezig? Inspireer andere jeugdhuizen en stuur ons jouw praktijkervaring.

Vertel het ons