Over Formaat

Formaat gaat voor meer en sterker open jeugdwerk. Open jeugdwerk versterkt de stem van jongeren en geeft vorm aan de buurt en de hele samenleving. Op die manier werkt open jeugdwerk actief mee aan een duurzame samenleving die diversiteit erkent als een sterkte.

Open jeugdwerk krijgt concrete vorm in jeugdhuizen, jeugdclubs, jeugdcentra, jeugdprojecten, maar ook op straat, via vindplaatsgericht of outreachend jeugdwerk, pleinwerk ...

Om dit open jeugdwerk te versterken, ondersteunt Formaat groepen jongeren die allerlei activiteiten opzetten voor andere jongeren. Dit doen we door een uitgebreid opleidings- en informatieaanbod aan te bieden. We brengen deze groepen jongeren en deze collectieven ook met elkaar in contact zodat ze kunnen leren van elkaar. Daarnaast beïnvloeden we beleidsmakers om een context te creëren waarin open jeugdwerk kan groeien en zich verder kan ontwikkelen.

We begeleiden deze beleidsmakers ook om hun ondersteuningsinstrumenten aan te passen aan een snel veranderende omgeving.

De ontwikkeling van open jeugdwerk is immers nooit af. Elke nieuwe generatie jongeren maakt andere keuzes om relevant te blijven en zorgt zo voor innovatie. Dit betekent dat open jeugdwerk in vele gedaanten verschijnt. Het is even divers als de jongerencultuur zelf. Formaat stimuleert deze innovatie en brengt ze in beeld.

Formaat neemt ook zelf initiatief om de innovatie, de zuurstof in het open jeugdwerk te blijven injecteren. Door, waar nodig en wenselijk, op te treden als ‘safe space’ voor jongeren die iets nieuw willen opzetten. In de schoot van Formaat krijgen deze initiatieven de tijd, ruimte en know-how om op te starten en, wanneer ze er klaar voor zijn, in de toekomst te verzelfstandigen. Zo bouwt Formaat initiatieven uit voor jongeren die sterk de focus leggen op een diverse doelgroep, eigenaarschap en competentie-ontwikkeling. Dit vanuit een integrale benadering waarbij we niet enkel focussen op vrije tijd, maar samen met de jongeren een aanbod uitbouwen die hen versterkt op alle levensdomeinen (bijvoorbeeld schoolloopbaan, werk, cultuur, sport …). Door op deze manier zelf ook praktijken te ontwikkelen bouwt Formaat niet enkel aan meer en sterker open jeugdwerk, we bouwen ook meer en meer expertise en know-how op die we terug kunnen brengen naar het Vlaamse open jeugdwerk en beleidsmakers.

Wie is Formaat?

Formaat is een ambitieuze en dynamische organisatie van vrijwilligers, ondersteund door een team van gedreven en deskundige professionals. Via inspirerende en innovatieve projecten daagt Formaat zowel open jeugdwerkinitiatieven als zichzelf permanent uit. Samen sterk, voor straffer open jeugdwerk.

Formaat.be draagt het WAT WAT-label. Dat label staat voor correcte en betrouwbare info naar kinderen en jongeren.