30 oktober 2020
Op 29 oktober 2020 vaardigde de Federale regering extra maatregelen uit in de strijd tegen het coronavirus. Jeugdwerkactiviteiten voor +12-jarigen zijn niet langer mogelijk met uitzondering van het jeugdwelzijnswerk. In de nieuwe richtlijnen stelt men het welzijn van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties centraal. Dit artikel geeft meer uitleg over de praktische uitwerking van de activiteiten in het jeugdwelzijnswerk in deze periode. Neem contact op met Formaat indien er vragen zijn.

Wat betekent dat voor jouw organisatie? 

Formaat vat het samen in een stappenplan: 

Fase 1: denken, beslissen 

 • Bereik je jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een onzekere verblijfssituatie en/of jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen? 
 • Indien ja op voorgaande vraag: kan en wil je onder de strikte voorwaarden en de beperkte activiteiten effectief iets doen voor deze jongeren? Wat er kan en onder welke voorwaarden vind je hier.

Fase 2: voorbereiding, planning 

 • Start met de opmaak van een plan waarin je aangeeft hoe je dit logistiek (indeling ruimte, hygiënemaatregelen, …) en inhoudelijk (wat ga je doen, doe je dit in samenwerking, …) zal aanpakken. Met een realistische timing! Het is niet omdat het mag dat je het snel-snel moet doen. Neem voldoende voorbereidingstijd. 
 • Bespreek je plan met je stad of gemeente (bijvoorbeeld via de jeugddienst). Het is de lokale overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving en controle. We raden je dus absoluut aan om je plan eerst goed af te stemmen met je lokale overheid. Tijdens dit overleg kunnen jullie ook aangeven waar jullie eventueel ook ondersteuning wensen van de jeugddienst. 

Fase 3: uitvoering Start – pas als je er volledig klaar voor bent en na goedkeuring van het lokaal bestuur - met de uitvoering van je plan. 

Outreachend werken

Wat is dat?
Outreachend werken betekent

 • Proactief contact opnemen en onderhouden met kinderen en jongeren via telefoon, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat...
 • Thuis langsgaan – tot aan de voordeur – om voedsel- en/of spelpakketten of laptops te bezorgen en een individueel gesprek te voeren.
 • Langsgaan op vindplaatsen en de aanwezige jongeren informeren, ondersteunen en doorverwijzen en/of een ontspannende babbel op het plein.

In principe geeft de erkenning als essentieel beroep jeugdwerkers nu reeds de mogelijkheid om outreachend te werken. Een goede dialoog tussen het lokaal bestuur, politiediensten en de jeugdwerkers blijft echter nodig.

Veiligheidsmaatregelen: voor, tijdens en na iedere activiteit bij outreachend werken

Voor:

 • Ontsmet of was je handen goed met zeep/alcoholgel voordat je vindplaatsgericht te werk gaat.
 • Voel je je ziek? Blijf thuis en vermijd fysiek contact met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten…
 • Indien mogelijk: bespreek op voorhand de veiligheidsmaatregelen met de kinderen of jongeren zoals 1,5m afstand houden, handhygiëne, …

Tijdens:

 • Vraag wanneer je iemand ontmoet of iemand in zijn/haar/x gezin last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, hoesten of keelpijn) of meer dan 38 graden koorts en/of benauwdheid.
 • Bij een face-to-face gesprek mag de jeugdwerker sinds 4 mei in de buitenlucht met maximum 2 andere personen in gesprek gaan, conform de update van de veiligheidsmaatregelen.
 • Social distancing: hou te allen tijde 1,5 meter afstand
 • Ga verspreiding tegen: hoest of nies in je elleboog.

Na:

 • Ontsmet of was je handen goed met zeep/alcoholgel
 • Hou indien mogelijk in een logboek bij met wie je contact had

Aanbieden van 1 op 1 begeleiding in de gebouwen van de werking

Wat is dat?

 • In 1 op 1 gesprekken luisteren jeugdwerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, bieden ze emotionele steun, geven ze advies en informatie en verwijzen ze indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.
 • Individuele gesprekken kunnen ook gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, werken in de moestuin...
 • Ook een combinatie met praktische ondersteuning zoals het afdrukken van schooltaken, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk.
 • Het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder... is eveneens mogelijk.

Veiligheidsmaatregelen: voor, tijdens en na iedere 1 op 1 begeleiding

Voor:

 • Bereid het gesprek praktisch goed voor.
 • Indien mogelijk: bespreek op voorhand de veiligheidsmaatregelen met de kinderen of jongeren: 1,5m afstand, maximum 1 persoon bij een face-to-face gesprek…
 • Zorg voor voldoende verluchting. Reinig preventief ventilatiesystemen en airco als je die hebt.
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen van jezelf en je bezoeker.
 • Zorg voor een afsluitbare vuilnisbak

Tijdens:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Laat zoveel mogelijk de deuren openstaan, reinig klinken als meerdere mensen ze hebben gebruikt
 • Verkoop geen eten of drinken, biedt het ook niet gratis aan, enkel water kan je gratis aanbieden
 • Vraag voorafgaand aan de jongere of iemand in zijn/haar/x gezin last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, hoesten of keelpijn) of meer dan 38 graden koortsen/of benauwdheid.
 • Bij een face-to-face gesprek mag de jeugd(welzijns)werker in principe met maximum 1 andere persoon in gesprek gaan. Een uitzondering is mogelijk voor leden van hetzelfde gezin (die een contactbubbel delen).
 • Social distancing: hou altijd 1,5 meter afstand
 • Ga verspreiding tegen: hoest of nies in je elleboog.
 • De jeugdwerker maakt gebruik van een mondmasker ter bescherming van de jongere of het kind.

Na:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen
 • Was je handen na het bezoek en vraag aan het kind/de jongere om hetzelfde te doen
 • Was na gebruik het materiaal dat door meerdere mensen werd vastgenomen met water en allesreiniger
 • Hou gegevens bij in een logboek zodat je weet wie wanneer bij je langskwam

Een derde persoon betrekken bij de individuele begeleiding in gebouwen van de werking

Wat is dat?

 • Jeugdwerkers spelen een bemiddelende rol tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict.
 • Jeugdwerkers kunnen een leerkracht of een hulpverlener uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen.
 • Of omgekeerd kunnen jeugdwerkers kinderen en jongeren ook vergezellen bij hun gesprek met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen.
 • Andere sociale organisaties (CAW, OCMW, straathoekwerk...) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.

Veiligheidsmaatregelen: voor, tijdens en na iedere activiteit bij 1 op 1 + 1 begeleiding

Voor:

 • Voel je je ziek? Blijf thuis en vermijd fysiek contact met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten…
 • Bereid het gesprek praktisch goed voor.
 • Indien mogelijk: bespreek op voorhand de veiligheidsmaatregelen met de kinderen of jongeren: 1,5m afstand, maximum 1 extra persoon bij dit gesprek…
 • Zorg voor voldoende verluchting. Reinig preventief ventilatiesystemen en airco als je die hebt.
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen van jezelf en je bezoeker.
 • Zorg voor een afsluitbare vuilnisbak

Tijdens:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Laat zoveel mogelijk de deuren openstaan, reinig klinken als meerdere mensen ze hebben gebruikt
 • Verkoop geen eten of drinken, biedt het ook niet gratis aan, enkel water kan je gratis aanbieden
 • Vraag voorafgaand aan de jongere en de derde persoon of iemand in zijn/haar/x gezin last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, hoesten of keelpijn) of meer dan 38 graden koortsen/of benauwdheid.
 • Bij dit gesprek mag de jeugdwerker max. 1 extra persoon betrekken.
 • Social distancing: hou altijd 1,5 meter afstand
 • Ga verspreiding tegen: hoest of nies in je elleboog.
 • De jeugdwerker en de derde persoon maken gebruik van een mondmasker ter bescherming van de jongere of het kind.

Na:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen
 • Was je handen na het bezoek en vraag aan het kind/de jongere en de externe bezoeker om hetzelfde te doen
 • Was na gebruik het materiaal dat door meerdere mensen werd vastgenomen met water en allesreiniger
 • Hou gegevens bij in een logboek zodat je weet wie wanneer bij je langskwam

De werking stelt de lokalen open voor kleine groepjes van kinderen en jongeren in contactbubbels van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er

Wat is dat?

 • Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde contactbubbel van maximum 8 deelnemers en 1 begeleid(st)er.
 • Meerdere contactbubbels van maximum 8 deelnemers zijn mogelijk, maar werkingen nemen alle nodige maatregelen om deze contactbubbels van elkaar gescheiden te houden.
 • Zij nemen daarnaast voldoende tijd om zich hierop te organiseren – niet alleen praktisch, maar ook in communicatie met de deelnemers en de ouders.
 • Jongeren kunnen op deze manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens.
 • Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten, in het lokaal, op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats, zoals bijvoorbeeld een schoolspeelplaats of een sportterrein.
 • Activiteiten in de openbare ruimte kunnen nog niet vanwege een mogelijk aanzuigeffect.
 • Jeugdwerkers kunnen kosteloos water aanbieden. Ze zorgen voor een systeem waarin dit veilig kan gebeuren. Het aanbieden of verkopen van andere dranken en etenswaren is niet toegestaan. Ook het meenemen van eigen dranken of etenswaren door jongeren is niet toegestaan.

Veiligheidsmaatregelen: voor, tijdens en na iedere activiteit in groep met maximum 8 deelnemers

Voor:

 • Voel je je ziek? Blijf thuis en vermijd fysiek contact met kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten…
 • Bereid de bijeenkomst praktisch goed voor.
 • Leg voor iedere ruimte het maximale aantal personen vast, zodat voldoende fysieke afstand kan worden gewaarborgd. Reken daarbij 4m² per kind of begeleider.
 • Werk met tijdslots, reserveringen, vaste kleine groepjes of andere manieren om ervoor te zorgen dat er nooit te veel deelnemers aanwezig zijn in de jeugdwerking en toch alle deelnemers de kans krijgen om te participeren. Werk in groepjes van maximum 8 deelnemers + 1 begeleid(ster). Werk met vaste groepen en vaste begeleiding.
 • Denk na over het gebruik van verschillende in- en uitgangen, circulaties en ruimtes om de verschillende groepen van elkaar gescheiden te houden
 • Tref indien nodig een regeling voor ouders die hun kind brengen of halen
 • Indien mogelijk: bespreek op voorhand de veiligheidsmaatregelen met de kinderen of jongeren
 • Zorg voor voldoende verluchting. Reinig preventief ventilatiesystemen en airco als je die hebt.
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen van jezelf en je bezoekers
 • Zorg voor afsluitbare vuilnisbakken

Tijdens:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Laat zoveel mogelijk de deuren openstaan, reinig klinken als meerdere mensen ze hebben gebruikt
 • Verkoop geen eten of drinken, biedt het ook niet gratis aan, enkel water kan je gratis aanbieden
 • Vraag voorafgaand aan de deelnemers of iemand in zijn/haar/x gezin last heeft van verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, hoesten of keelpijn) of meer dan 38 graden koortsen/of benauwdheid.
 • Social distancing: hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen begeleiding en deelnemers. Bij deelnemers onderling kan je dit nastreven maar ga er flexibel mee om. Je kan hierbij een onderscheid maken tussen kinderen jonger en ouder dan 12 jaar.
 • Ga verspreiding tegen: hoest of nies in je elleboog.
 • De jeugdwerker maakt gebruik van een mondmasker ter bescherming van de jongere of het kind.

Na:

 • Zorg voor voldoende verluchting (preventief reinigen van ventilatiesystemen en airco)
 • Voorzie materiaal (wastafel, zeep, ontsmettingsgel) om de hygiëne te waarborgen
 • Was je handen na het bezoek en vraag aan het kind/de jongere en de externe bezoeker om hetzelfde te doen
 • Was na gebruik het materiaal dat door meerdere mensen werd vastgenomen met water en allesreiniger
 • Hou gegevens bij in een logboek zodat je weet wie wanneer bij je langskwam