19 januari 2018
Hoezo het onbelast bijverdienen in het jeugdwerk wordt niet afgevoerd?

Sinds deze week bestaat er heel wat verwarring rond de invoering van het onbelast bijverdienen. De federale coalitiepartners bogen zich over een maatregel uit het zomerakkoord waardoor je als burger 500 euro per maand onbelast kan bijverdienen. Het is een voorstel dat komt vanuit Open VLD en ervoor wil zorgen dat werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen bijklussen zonder dat die inkomsten worden belast. Volgende week donderdag 25 januari wordt in de federale kamer definitief gestemd over dit voorstel.

Ook het jeugdwerk wordt hierin betrokken. De federale regering maakt het mogelijk voor verenigingen om hun animatoren te betalen voor hun inzet. Tot 500 euro per maand met een jaarlijks plafond van 6.000 euro.

Vanuit het jeugdwerk komt al van bij het begin felle kritiek op deze vernieuwing. De Vlaamse Jeugdraad pleit al langer om vrijwilligers van jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinen uit de lijst van toegelaten functies uit het verenigingswerk te schrappen. Het jeugdwerk gelooft rotsvast in de kracht van onbetaald vrijwilligersbeleid.

Lees meer hier.