24 maart 2020
Ook voor jeugdhuizen met een beroepskracht brengt het corona-virus heel veel implicaties met zich mee. “Mogen beroepskrachten gaan werken? Kan ik tijdelijke werkloosheid aanvragen? Zijn er financiële steunmatregelen?”, het zijn maar enkele van de vele vragen die we hoorden passeren de laatste dagen. Om ervoor te zorgen dat je als bestuurder, werkgever of coördinator van het jeugdhuis het bos door de bomen blijft zien, hebben we enkele van deze vragen (en de antwoorden erop uiteraard) hieronder opgelijst. Nog vragen of onduidelijkheden? Stuur zeker een mailtje naar vraaghet@formaat.be

Ik stel een beroepskracht te werk, wat moet ik doen?

Telewerk is verplicht in alle ondernemingen die niet behoren tot de essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering.

Wanneer dit niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5m gegarandeerd worden. Deze regel geldt ook voor de organisatie van het vervoer door de werkgever. Indien deze maatregelen niet gevolgd worden, moet het bedrijf sluiten.

Digitale activiteiten ontwikkelen, toekomstplannen uitwerken, subsidie-dossiers opvolgen, contact houden met jongeren en vrijwilligers,… Er is ontzettend veel dat van thuis uit kan gebeuren. Hoewel een langdurige sluitingsperiode dus de optimale moment lijkt om promo te maken of het jeugdhuis onder handen te nemen willen we dit sterk afraden. Je kan als werkgever geen toezicht houden op de veiligheid van de situatie en dit gaat ook in tegen de geest van de maatregelen van ‘social distancing’.

De psychologische gevolgen van de crisis zijn nog niet in kaart te brengen. Ook hier is preventief werken aangeraden. Niets mis met je beroepskrachten die zich constant in hun job smijten even op een lager pitje te zetten en thuis te laten. Bel, skype of stuur af en toe eens een sms’je. Investeren in contact blijft belangrijk, zeker in deze tijden. Communiceer transparant over de stappen die jullie als RvB overwegen en ga in gesprek met je beroepskrachten.

Je hebt enkele opties om de crisis (financieel) te overbruggen. We raden graag aan de opties als volgt in te zetten in de mate van het mogelijke:

 • Je kan je beroepskracht gedurende de gehele periode laten telewerken.
 • Je kan je beroepskracht ook vragen om gebruik te maken van recup, meeruren, vakantiedagen of flexdagen.
 • Indien bovenstaande organisatorisch of financieel niet mogelijk zijn of je beroepskracht deze wil behouden voor op een later moment is er ook nog de optie van tijdelijke werkloosheid.

Kan ik tijdelijke werkloosheid door overmacht of tijdelijke werkloosheid werkgebrek door economische redenen aanvragen?

Ja, elke tijdelijke werkloosheid vanwege de gevolgen van het coronavirus wordt erkend als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Let wel op: het gaat hier over werkloosheid, niet ziekte! Om een volledig overzicht te krijgen over de voorwaarden en procedure verwijzen we je graag door naar Sociare en de RVA. De RVA heeft ook een FAQ opgesteld rond dit thema. De procedure is sterk vereenvoudigd. Dien een elektronische aangifte in de ASR scenario 5 op het einde van iedere maand voor de periode vanaf 13/03/2020. De tijdelijke werkloosheid markeer je als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”). Dit voldoet als de vereiste mededeling. Je moet geen formulier C3.2A bezorgen aan je werknemers en zij moeten het controleformulier maar 1 keer binnenbrengen. Iedereen wordt ook meteen aanvaard voor deze werkloosheidsuitkering, ook je personeel dat nog in een wachtperiode zit of nog geen voldoende dagen heeft opgebouwd.

Wat we wel willen aanmoedigen is om je beroepskrachten in de mate van het mogelijke hun gewoonlijke tewerkstelling te laten behouden. Dit om hun persoonlijke situatie niet nog meer te ontwrichten, ook omdat dat de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht slechts 70% van het loon bedraagt. Indien je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronavirus) aanvraagt ontvangt je werknemer 5,63 euro/dag ten laste van de RVA bovenop deze uitkering voor elke tijdelijke werkloosheid die aanvangt tussen 18/3/2020 en (voorlopig) 30/6/2020. De werkloosheidsdagen in het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 2/2/2020 en 30/6/2020 tellen wel mee voor het opbouwen van vakantiedagen.

In het geval van gesubsidieerde beroepskrachten raden we aan om hen door te betalen. Deze middelen zijn zeker en mogelijks ook bestemd als personeelsmiddelen.

Zijn er (financiële) steunmaatregelen voor onze sector?

Je kan een financieel afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling aanvragen bij de RSZ voor:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtpersoonsbelasting.

Meer informatie en een model van aanvraagformulier voor de steunmaatregelen vind je op de website van de federale overheidsdienst Financiën.

Heeft mijn jeugdhuis recht op de hinderpremie van de Vlaamse overheid?

Ook jeugdhuizen hebben recht op de hinderpremie als ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Organisaties die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.

Je moet deze wel aanvragen binnen de 30 dagen na de verplichte sluiting. Wees er dus snel bij!

Formaat weet dat met deze maatregel nog altijd heel wat jeugdhuizen deze steun niet genieten. Formaat wil de schade in kaart brengen om zo aanbevelingen te kunnen formuleren naar lokale overheden toe. Ondervind je (financiële) schade van de corona-crisis? Stuur je verhaal naar vraaghet@formaat.be.

 • Meer info over de hinderpremie vind je hier.
 • Voor verdere informatie kan je ook terecht bij VLAIO en Sociare.

Nog vragen?

Je kan ons altijd bereiken via vraaghet@formaat.be of contact opnemen met Sociare.