20 december 2019
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Wat is het Unisono Platform en wat betekent dat voor factuur Sabam en de Bilijke Vergoeding?"

Unisono?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de factuur Sabam en de Bilijke Vergoeding geïnd via het uniek Platform Unisono. Dit heeft ook voor jeugdhuizen een aantal gevolgen:

 1. In principe komt er slechts één factuur, bij het begin van het jaar. Momenteel is er bij Sabam een kwartaalbetaling, zonder prijsverhoging. Sabam gaat akkoord dat voor 2020 dit voordeel blijft bestaan. Jeugdhuizen krijgen dus een eerste factuur met het jaarbedrag van de Billijke Vergoeding en het kwartaalbedrag Sabam. Vervolgens 3 facturen met het kwartaalbedrag Sabam.
 2. De betalingstermijn bij Sabam was in het verleden 15 dagen, dit wordt nu 30 dagen.
 3. Bij ongeveer 1 jeugdhuis op 10 betaalt de gemeente de factuur van de Billijke Vergoeding. Het is niet langer mogelijk om die op te splitsen. We stellen voor dat jeugdhuizen - in gemeenten die in het verleden de factuur van de Billijke Vergoeding betaalden - zelf een factuur maken voor hun gemeente en een kopie toevoegen van de Unisono-factuur. Bespreek dit best tijdig met je gemeente!
 4. Het uniek platform houdt in principe geen prijsverhoging in, de tarieven op zich veranderen immers niet. Indien echter de opgegeven oppervlakte bij de Billijke Vergoeding en bij Sabam verschillend zijn, neemt men de hoogste oppervlakte. Merk je dat de oppervlakte niet meer klopt (wegens verbouwingen…), neem dan zo snel mogelijk contact op met Unisono via het contactformulier op de website unisono.be.
 5. Verschillende jeugdhuizen hebben meerdere licenties voor de Billijke Vergoeding, maar slechts één licentie bij Sabam. In principe blijft dit behouden. De licentie voor de Billijke Vergoeding dekt immers ook activiteiten van derden (zoals jeugdbewegingen die iets bij jou organiseren) – enkel als dit nu en dan gebeurt[1], een Sabamlicentie die activiteiten van derden dekt bestaat niet.
  Er kunnen problemen ontstaan wanneer een jeugdhuis slechts één licentie voor de Billijke Vergoeding heeft die meerdere zalen dekt. De totale oppervlakte die dan genomen wordt voor de berekening van de auteursrechten zal dan te hoog zijn. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met Unisono.

  Het is ook wenselijk dat jeugdhuizen die voor een bepaalde zaal enkel een contract Bilijke Vergoeding wensen, dit uitdrukkelijk kenbaar maken aan Unisono.

 6. Jeugdhuizen kunnen nog steeds meerdere licenties bij Unisono hebben. Zo kan je voor één ruimte bijvoorbeeld een licentie voor de Billijke Vergoeding hebben met dans en tegelijkertijd een tarief voor Sabam zonder evenementen. Dat is een keuze die jij maakt.
 7. Als je je zaal uitbaat als polyvalente zaal (niet alleen jeugdwerkorganisaties en jongeren maar iedereen kan de zaal huren) dan val je niet onder het tarief jeugdhuis bij de Billijke Vergoeding maar onder het tarief polyvalante zaal.
 8. Ook het tarief voor muziekactiviteiten zal vanaf 1 januari via Unisono geïnd worden. Concreet kan dat betekenen dat je wel voor Sabam betaalt, maar niet voor de Billijke Vergoeding omdat je bijvoorbeeld een all-in tarief dans hebt bij de Billijke Vergoeding.
 9. De site www.ikgebruikmuziek.be gaat vanaf 2020 offline. De nieuwe naam voor eLicensing in het kader van het uniek loket is MyUnisono.
 10. Het is aanbevolen om bij de start van het uniek platform alle facturen goed te controleren. Met vragen kan je ook terecht bij Formaat.

[1] Wordt de zaal uitsluitend verhuurd aan derden, dan is een Polyvalente Zaal contract Bilijke Vergoeding aan de orde.

Heb jij zelf nog vragen? Mail naar vraaghet@formaat.be.