20 maart 2020
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Wat is de patrimoniumtaks?”

Nog nooit van de patrimoniumtaks gehoord, geen idee wat dit betekent voor jouw jeugdhuis of kreeg je ooit al een brief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën waar je weinig van begreep? Geen nood want na het lezen van deze Vraag Het Vrijdag zal alles helder zijn.

Wat is de patrimoniumtaks?

De patrimoniumtaks, ook wel de taks op de vzw genoemd, is een jaarlijkse belasting die betaald moet worden als het patrimonium van je vzw hoger is dan 25.000 euro (als feitelijke vereniging moet je deze taks dus niet betalen). We horen jullie al denken: ‘Wat is het patrimonium van ons jeugdhuis? En hoeveel bedraagt het dan?’. Het patrimonium zijn alle bezittingen van het jeugdhuis. Dat zijn onder andere investeringen, zowel onroerende als roerende, geldbeleggingen, termijnrekeningen, opstalrechten, enzovoort. 

Er dient geen rekening gehouden te worden met zichtrekeningen en kasgelden, indien die beschouwd kunnen worden als werkingsmiddelen die gedurende het jaar gebruikt worden voor de activiteit van het jeugdhuis. Het is de taak van het bestuur om op 1 januari het patrimonium te waarderen, of met andere woorden te bekijken hoe groot jullie patrimonium is. Jullie gaan dus na wat de huidige verkoopwaarde is van de goederen die zich in het vermogen van de vzw of stichting bevinden.

Wat moet er gebeuren als het patrimonium van de vzw lager is dan €25.000?

Jullie ontvangen net als elke vzw (in de loop van de maand februari) een brief van het kantoor Rechtszekerheid met onderaan een strookje. Op dit strookje vul je in dat jullie patrimonium lager is dan 25.000 euro, waarna je het terugstuurt naar het kantoor Rechtszekerheid, vóór 31 maart. Op deze manier geef je aan dat jouw jeugdhuis de taks niet moet betalen.

Wat moet er gebeuren als het patrimonium van de vzw hoger is dan €25.000?

Indien jullie patrimonium hoger is dan 25.000 euro maar de taks lager is dan 500 euro dan moet er een formulier afgehaald worden op het kantoor Rechtszekerheid. Met dit formulier kan je een aangifte indienen voor de komende drie jaar. Indien het vermogen van de vzw tijdens die drie jaar toeneemt zodat de taks meer dan 525 euro bedraagt, moet men de administratie hiervan op de hoogte brengen. Indien de taks die men verschuldigd is meer dan 500 euro bedraagt, is de vzw verplicht jaarlijks het daartoe bestemde formulier in te vullen.

De taks bedraagt 0,17% van de waarde van het geheel aan bezittingen. Het uiteindelijke bedrag wordt naar boven afgerond.

Graag meer info over de patrimonium taks? Lees dan dit artikel.

Heb jij zelf nog vragen? Mail naar vraaghet@formaat.be.