17 augustus 2018
​Je kan de publicaties van je vzw opzoeken via de website van het staatsblad. Daar vind je alle gepubliceerde documenten terug zoals ze ook in het staatsblad verschenen. Maar er is online nog meer informatie over je vzw terug te vinden op de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een beveiligd online register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Dit zijn zowel de handelsondernemingen, als de vrije beroepen en andere rechtspersonen – die al dan niet economisch actief zijn. Dus ook de vzw’s.

De KBO is belast met het opnemen, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van deze ondernemingen en hun gemandateerden. Afhankelijk van de aard van de onderneming voert één van de bevoegde overheidsdiensten de gegevens van de onderneming in de KBO: het ondernemingsloket, de griffies, de btw of de RSZ.

De KBO is publiek toegankelijk. Je kan er dus je eigen vzw in opzoeken. Dat doe je op basis van je ondernemingsnummer*. De informatie die je er vindt, is belangrijk. Dit zijn namelijk de gegevens van je vzw zoals die bekend zijn bij de betrokken overheidsdiensten. Naast de identificatiegegevens van je vereniging vind je er nog een aantal andere zaken. We sommen de belangrijkste op.

Wat kan je opzoeken in de kruispuntbank?

  • Je gemandateerde bestuurders. Dit zijn de bestuurders van je raad van bestuur (rvb). Indien de personen die je hier terugvindt niet overeenkomen met je werkelijke bestuurders, dan is er iets mis. Je maakt dan best snel werk van een aanpassing.
    Het zou kunnen dat je je bestuurswijziging wel doorgaf aan de griffie of het staatsblad, maar dat je hiervoor niet de correcte formulieren gebruikte. De administratieve afhandeling door de overheid doorloopt dan niet alle nodige stappen. Indien je gebruik maakt van Assist, zou dit probleem zich niet mogen voordoen. Assist biedt sinds kort naast boekhoudsoftware ook een VZW-helper die je moeiteloos doorheen alle vzw-administratie loodst.
    Alle leden van Formaat kunnen gratis gebruik maken van Assist.
  • Je RSZ-code. Indien je personeel in dienst hebt in je vzw, vind je hier onder welke tewerkstellingscode je geregistreerd staat.
  • De einddatum van je boekjaar. Elke vzw voert verplicht een boekhouding. Deze loopt over een bepaalde periode. Normaal gezien is dat van 1 januari tot en met 31 december. In sommige gevallen kiest een vzw voor een andere periode. Dat kan je hier raadplegen.
  • Je btw-activiteit. Jeugdhuizen zijn sinds het begin van de btw-wet vrijgesteld van btw, net als de rest van het jeugdwerk. In principe zou je op de KBO dus geen btw-activiteit mogen terugvinden.
    In sommige gevallen is dat echter wel het geval. Bijvoorbeeld wanneer je vzw naast jeugdwerk ook nog andere commerciële activiteiten uitvoert. Dan krijg je een bepaalde code toegewezen voor die activiteit. Je bent dan btw-plichtig voor dat deel van je inkomsten.

Kom je tot de vaststelling dat de gegevens in de KBO niet overeenstemmen met de werkelijkheid, ga dan even na wat er misgelopen kan zijn en doe de nodige rechtzettingen. Indien nodig, neem je contact op met Formaat.

Meer info: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/

*je ondernemingsnummer kan je best opzoeken via het staatsblad.
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm