01 maart 2019
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Wat gebeurt er als de jaarrekening van het jeugdhuis niet wordt neergelegd?"

Wat is de jaarrekening?

De jaarrekening is het financiële overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het voorbije boekjaar.

De jaarrekening moet jaarlijks neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vzw haar maatschappelijke zetel heeft. Op deze manier krijgen buitenstaanders een zicht op de financiële situatie van het jeugdhuis.

Vooraleer de jaarrekening wordt neergelegd, moet ze eerst goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Dit alles moet ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar gebeurd zijn.

De jaarrekening bestaat uit twee delen: de staat van ontvangsten en uitgaven, en de toelichting. De toelichting bestaat eveneens uit twee delen; de staat van vermogen en de waarderingsregels.

Er zijn dus volgende vereisten:

  • De jaarrekening is goedgekeurd op de algemene vergadering.
  • De jaarrekening voldoet aan de vorm vastgesteld door de wetgever.

De jaarrekening neerleggen?

Het neerleggen van de jaarrekening bij de griffie van de rechtbank van koophandel is gratis. (Je doet dat best binnen de 30 dagen na goedkeuring op de algemene vergadering.) Je kan dit nog niet elektronisch doen, dus ga je ze persoonlijk neerleggen of je stuurt ze op. Je kan dan meerdere exemplaren voorzien en een daarvan laten tekenen door de griffie zodat je een bewijs hebt voor je administratie.

!Opgelet!

Het neerleggen van je jaarrekening is verplicht. Dat is één van de regels voor het beheren van een vzw. Als je vzw dat drie opeenvolgende jaren niet heeft gedaan, kan je vzw gerechtelijk ontbonden worden.

Meer informatie over de jaarrekening vind je hier.

Heb je toch nog vragen? Mail dan naar vraaghet@formaat.be.