21 april 2020
Om alle twijfels de wereld uit te helpen: Formaat blijft ook in deze tijden van lock down, zelfquarantaine, social distancing en thuiswerk jeugd(huis)werkingen ondersteunen! We doen dat op verschillende manieren. Hieronder een overzicht!

Delen van relevant corona nieuws voor jeugdhuizen

Via de website, mailings, nieuwsbrieven, Instagram en Facebook blijf je op de hoogte van het meest relevante corona nieuws. Op www.formaat.be/corona vind jeal onze corona gerelateerde artikels. Zo ben je weer helemaal up-to-date in tijden van coronacrisis en -maatregelen.

Online ondersteuning en advies

Om de financiële impact van deze crisis te kunnen inschatten, ontwikkelde Formaat een Excel bestand waarin je een crisisbegroting kan maken voor jouw jeugdhuis. Die tool kan je hier downloaden.

Via vraaghet@formaat.be blijven we bereikbaar. Ook kan je onze ondersteuners contacteren via mail of Messenger. Hieronder nog eens de verschillende e-mailadressen en de facebookaccounts van onze ondersteuners op een rijtje. De mailadressen van de ondersteuners vind je terug op onze medewerkerspagina.

Team Vrijwillige initatieven

Team geprofessionaliseerde initiatieven

Voor meer info over Baanbrekers en onze eigen jeugdhuizen check je:

Organisatoren van evenementen kunnen terecht bij ikorganiseer.be. #ikorganiseer

Online coaching

Formaat blijft coaching op maat aanbieden aan jeugdhuizen. Een coachingsgesprek gebeurt met een ondersteuner van Formaat en één à twee vrijwilligers of beroepskrachten van een jeugdhuis. In welke situatie zou je coaching kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld: Je bent een beroepskracht die net gestart is en je weet niet van welk hout pijlen te maken, jouw jeugdhuis zit in een belangrijke transitiefase, je zit met de handen in het haar als het gaat over de toekomst van je jeugdhuis …

Een online coaching met een ondersteuner van Formaat is helemaal gratis. Interesse of meer info nodig? Contacteer ons via vorming@formaat.be.

Digitale intervisie voor beroepskrachten

Ter vervanging van onze geplande intervisiemomenten in maart en april organiseert Formaat online intervisiemomenten. Donderdag 23 april organiseren we een “drop je case video gesprek” voor alle beroepskrachten die een case willen bespreken.

Een online intervisie met een ondersteuner van Formaat is helemaal gratis. Interesse of meer info nodig? Contacteer ons via vorming@formaat.be

Intervisie voor vrijwilligers: Netwerk Voorzitters online

Netwerk Voorzitters wordt in mei online georganiseerd. Bestuurders van verschillende jeugdhuizen worden samengebracht voor thematische intervisie en uitwisseling van ervaringen. Netwerk Voorzitters Online vindt plaats tussen 4 en 27 mei. Interesse of meer informatie nodig? Opnieuw: vorming@formaat.be en check formaat.be/vorming om in te schrijven.

Wist je trouwens dat de derde avond van het EQUIPE-traject ook online doorging? De deelnemers vonden het alvast een geslaagd experiment. De volgende EQUIPE-trajecten gaan door in het najaar. Binnenkort meer info op formaat.be/vorming.

Formaat denkt na over de toekomst: beleidsnota 2022-2025

Formaat denkt na over de toekomst. We maken een beleidsplan voor de periode 2022-2025, dat wordt geschreven voor de Vlaamse overheid. In dit plan beschrijven we waarrond we de komende jaren willen werken en hoe we dat concreet zullen doen. Op basis van dit plan doen we een subsidie-aanvraag bij de Vlaamse overheid.

Het beleidsplan schrijven we niet alleen: we vragen input bij heel wat verschillende doelgroepen. Onze leden zijn de belangrijkste doelgroep om te bevragen als het gaat over inhoud en ondersteuning. Waar moet Formaat op inzetten de komende jaren en hoe kunnen we jouw organisatie zo goed mogelijk ondersteunen?

Help ons door deze vragenlijst in te vullen. De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer een kwartier tijd in beslag.

Onze eigen eerstelijnswerking blijft actief

In drie jeugdwerkingen in de stad Antwerpen en eentje in Gent zorgt Formaat zelf voor een jeugdhuisaanbod. Onder de naam Baanbrekers biedt Formaat Antwerpse jongeren een begeleiding op maat richting een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Onze eigen jeugdwerkingen en Baanbrekers zitten tijdens de coronacrisis niet stil!

Jeugdhuis Nieuw Gent lanceert wekelijks via Instagram en Facebook uitdagingen, organiseert online gamesessies, online sportoefeningen en een online chillsessie via een groepschat op Instagram. Jongeren en tieners die het moeilijk hebben en nood hebben aan een persoonlijk gesprek, kunnen contact opnemen met Brahim van Nieuw Gent voor een individuele wandeling. Volg alle acties op de voet via de Facebookpagina.

Ook de jeugdwerkingen in Antwerpen blijven online actief. Jeugdwerker Redouan van Jeugdhuis Den Eglantier houdt via sociale media dagelijks persoonlijk contact met de meisjeswerking, de tieners en de vrijwilligers. Er worden o.a. online spelletjes gespeeld. Jeugdhuis De Schietgang zet dan weer in op individuele online huiswerkbegeleiding voor kinderen. Verder worden er allerlei challenges georganiseerd zoals de wc-rollen challenge en een foto challenge. Daarnaast is er een online Fifa en Fortnite toernooi.

Ook Jeugdhuis 2050 op Linkeroever, een wijk waar heel veel gezinnen onder de armoedegrens leven, heeft een digitaal programma opgezet met online games, challenges en telefonische huiswerkbegeleiding. Yasmina van jeugdhuis 2050 houdt online én telefonisch contact met de ouders en de kinderen om hen zo goed mogelijk te begeleiden nu de lessen op school opgeschort zijn. De collega’s in de Antwerpse jeugdwerkingen zijn unaniem: “We proberen allemaal wel ons steentje bij te dragen maar we willen zo snel mogelijk terug aan het werk zodat we onze job kunnen uitoefenen. In deze tijden besef je hoe belangrijk fysiek contact is en mis je de meerwaarde van een face-to-face gesprek.”

Baanbrekers blijft online beschikbaar voor babbels en vragen. Check hiervoor de Baanbrekers website en Facebook. Elke vrijdag om 18u00 gaat Baanbrekers met de ACB meisjes live op Instagram met een sessie.

Formaat versterkt de stem van jeugdhuizen meer dan ooit

De coronacrisis treft iedereen. Dus ook het ganse jeugdwerk. Solidariteit is dé sleutel tot succes in deze vreemde tijden. Daarom nemen de bovenbouworganisaties, zoals De Ambrassade en Bataljong, hun coördinerende rol op. Samen met alle jeugdwerkorganisaties, ook met Formaat dus, volgen we de corona- en de steunmaatregelen op de voet op, brengen we de economische impact op de sector in kaart, ‘vertalen’ we beleidsmaatregelen in jeugd(werk)taal, doen we aan beleidsbeïnvloeding, ontwikkelen en versterken we communicatieboodschappen, denken we na over de toekomst van het jeugdwerk, enzovoort.

In de schoot van De Ambrassade werden drie taskforces opgericht:

  • Een taskforce zomer. Deze taskforce behoudt een overzicht van de communicatieboodschappen vanuit De Ambrassade. Vooral wat betreft het jeugdwerk in de zomervakantie. Vanuit deze taskforce werd er bijvoorbeeld al contact gelegd met de GEES (de groep experten die werkt aan de exitstrategie).
  • Een taskforce financiën en decreet. Deze taskforce brengt de financiële impact in kaart en onderzoekt welke financiële maatregelen er, zowel op korte als op lange termijn, (extra) nodig zijn op Vlaams, bovenlokaal en lokaal niveau. Daarnaast bekijkt de taskforce of er decretale wijzigingen nodig zijn op Vlaams niveau.
  • Een taskforce kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Deze taskforce bereidt de departementale taskforce kwetsbare jeugd (van minister Dalle en minister Beke) voor en onderzoekt welke ondersteuning nodig is om de connectie met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties te kunnen blijven maken.
  • Een overleg over lokaal jeugdwerk. Deze taskforce onderzoekt welke (steun)maatregelen en communicatie er nodig zijn op lokaal niveau en wat de impact is op het lokale jeugdwerk.

Formaat is in elke taskforce vertegenwoordigd en neemt overal het perspectief van open jeugdwerk mee! Meer informatie over de taskforces vind je op https://vlaamsejeugdraad.be/corona.

Om tot goeie oplossingen te komen, is het belangrijk om over de juiste gegevens van de impact van deze crisis te beschikken. Formaat wil die impact duidelijk in kaart brengen en onderzoeken welke initiatieven en acties er naar de verschillende actoren kunnen worden genomen. Help ons, en de hele sector, door deze bevraging in te vullen. Bij voorkeur voor 2 mei, maar vul gerust ook daarna de bevraging in.

Dreigt jouw werking problematische schade op te lopen als gevolg van de crisis? Neem dan zeker contact met ons op via vraaghet@formaat.be of met een van de ondersteuners! Check zeker ook deze steunmaatregelen voor jeugdhuizen.