22 oktober 2021
2020: een jaar in het teken van de coronacrisis. De hele wereld ging in lockdown. Ook het open jeugdwerk werd grondig door elkaar geschud. Een jaar lang ging Formaat aan de slag om de impact van de crisis op het open jeugdwerk te onderzoeken. Met behulp van online vragenlijsten, focusgroepen, interviews en screenings van coronareglementen brachten we de voornaamste gevolgen in kaart. En vooral: we keken vooruit naar open jeugdwerk na corona.

Zes prioritaire thema’s …

Uit ons onderzoek kwamen zes thema’s naar voren die extra aandacht nodig hebben tijdens de heropstart van het open jeugdwerk. Deze aandacht moet komen vanuit open jeugdwerkinitiatieven zelf, de overheid én Formaat.

  1. Vrijwilligers: na een jaar stilstand droogde de instroom aan nieuwe vrijwilligers op. Hoe boren we de bron terug aan?
  2. Welzijn: de lockdowns vormden een echte uitdaging voor alle betrokkenen in het open jeugdwerk. Hoe gaan we om met al die extra vragen en bezorgdheden?
  3. Zakelijk beheer: hoe diep zakten de financiële curves en hoe trekken we ze terug recht?
  4. Lokale overheid: hoe kan je als lokale overheid goed ondersteunen? Welke manieren van samenwerken werken echt?
  5. Professionalisering: hoe gaat het met de beroepskrachten in het open jeugdwerk en welke rol spelen zij in de heropstart?
  6. Infrastructuur: hoe is het gesteld met onze gebouwen? En hoe brengen we initiatieven up to date over de laatste voorschriften?

… en hoe er mee om te gaan

Elk van de thema’s roept een resem vragen op, maar welke gaten moeten we als eerste opvullen? Ons onderzoek tracht antwoorden te vinden op de meeste vragen. Daarnaast moet het vooral ook alternatieven bieden en inspirerende voorbeelden uitlichten over hoe je als werking en ondersteunend bestuur op een effectieve en efficiënte manier je initiatief weer op de rails krijgt. Dit alles draagt bij tot eenzelfde doel: werken aan meer en sterker open jeugdwerk, tijdens en na corona.

Projectwebsite

Via onze nieuwe projectwebsite, die speciaal voor dit onderzoek werd gemaakt, geven we je inzicht in al onze resultaten, aanbevelingen en goede voorbeelden. Op onze website vind je tips en tools om je eigen werking op een slimme manier te herlanceren, maar ook om in overleg te gaan met je lokale bestuur. Ook de komende maanden zal er nog extra informatie op verschijnen, dus houd de projectwebsite zeker in de gaten!