16 april 2020
Formaat denkt na over de toekomst. We maken een beleidsplan voor de periode 2022-2025, dat wordt geschreven voor de Vlaamse overheid. In dit plan beschrijven we waarrond we de komende jaren willen werken en hoe we dat concreet zullen doen. Op basis van dit plan doen we een subsidie-aanvraag bij de Vlaamse overheid. Waar moet Formaat de komende jaren op inzetten? Daarnaast wil Formaat de impact van de coronacrisis op de sector duidelijk in kaart brengen. Help ons door beide bevragingen in te vullen!

1. Bevraging beleidsnota

Het beleidsplan schrijven we niet alleen: we vragen input bij heel wat verschillende doelgroepen. Onze leden zijn de belangrijkste doelgroep om te bevragen als het gaat over inhoud en ondersteuning. Waar moet Formaat op inzetten de komende jaren en hoe kunnen we jouw organisatie zo goed mogelijk ondersteunen?

Help ons door deze vragenlijst in te vullen. De enquête is volledig anoniem en neemt ongeveer een kwartier tijd in beslag.

2. Bevraging financiële impact coronacrisis

Formaat wil de impact van de coronacrisis op de sector duidelijk in kaart brengen. Op basis daarvan onderzoeken we welke initiatieven en acties er extra naar de verschillende actoren kunnen worden genomen die open jeugdwerkinitiatieven kunnen helpen. Bovendien helpt het ons om meer inzicht te krijgen in jouw specifieke case, waardoor we gerichter kunnen ondersteunen.

Help ons (en je jeugdhuis!) door deze bevraging in te vullen. Invullen bij voorkeur vóór 2 mei 2020, maar vul gerust ook daarna de bevraging in.