17 mei 2019
Het is Vraag Het Vrijdag! Iedere eerste en derde vrijdag van de maand beantwoorden wij jouw vragen. Vandaag: "Volgen we het sluitingsuur van het lokale politiereglement of van VLAREM melding klasse 3?"

Politiereglementen

Bepaalde activiteiten van het jeugdhuis zijn mogelijks gereglementeerd via lokale politiereglementen.

Waarover gaat het?

  • Openluchtactiviteiten. Voor de organisatie van openluchtactiviteiten heb je expliciet toestemming nodig van de gemeente. Het zijn activiteiten die plaatsvinden op openbare wegen en pleinen. In de praktijk gaat men ook optreden tegen openluchtactiviteiten die zichtbaar zijn vanop de openbare weg omdat zij ook tot verstoring van de rust en openbare orde kunnen zorgen.
  • Toestemming voor gebruik van een openbaar domein. Het jeugdhuis wil bijvoorbeeld een tent plaatsen op het marktplein of achter de gemeentelijke zaal.
  • Toestemming bij bepaalde muziekactiviteiten. In vele gevallen is een uitzondering nodig van het college van burgemeester en schepenen, tenzij de locatie waar de muziekactiviteit plaatsvindt beschikt over de nodige vergunningen (Vlarem klasse 2 of melding klasse 3). Als de activiteit onder de categorie valt waarvoor de zaal vergund is, hoef je niets te doen.
  • Een geluidsniveau van maximum 85 dB(A)LAeq, 15min. = Categorie 1
  • Een geluidsniveau van maximum 95 dB(A)LAeq,15min. = Categorie 2 = VLAREM klasse 3
  • Een geluidsniveau van maximum 100 dB(A)LAeq,60min. = Categorie 3 = VLAREM klasse 2

Geluidsnormen

Sinds januari 2013 zijn de nieuwe Vlaamse geluidsnormen in werking. In het kader van het gehoorschadebeleid werd ook de VLAREM-wetgeving aangepast. VLAREM staat voor Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

De regelgeving over het maximale geluidsniveau in Vlaanderen geldt voor:

Alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder deze regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus zowel voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal als voor een festival in openlucht. En dus ook voor jeugdhuizen!

Er zijn drie categorieën van geluidsnormen. Per categorie zijn er voorwaarden en flankerende maatregelen. Afhankelijk van hoeveel geluid je wil produceren, kies je voor een bepaalde categorie binnen de VLAREM:

Het sluitingsuur

Als de activiteit doorgaat in een Vlarem-ingedeelde inrichting (klasse 2 of klasse 3) dan geldt niet het politiereglement maar zijn wel de voorwaarden opgesomd in de Vlarem of in de milieuvergunning van toepassing. Sluitingsuren zijn nooit van toepassing op privé-gelegenheden, Vlarem-normen echter wel.

Wil je meer informatie over geluidsnormen, het sluitingsuur en politiereglementen? Surf dan naar www.formaat.be/themas

Heb je zelf een vraag waarop je op onze website geen sluitend antwoord op lijkt te vinden? Stel ze dan aan vraaghet@formaat.be.