23 september 2021
Omwille van de lange sluitingsperiode in 2021, komt Unisono met een solidartiteitskorting waar ook leden van Formaat beroep op kunnen doen. De deadline hiervoor was 25 juli. Vergat je de korting aan te vragen voor jouw organisatie, dan grijp je best deze laatste kans.

Welke korting?

  • Drie maanden korting op het gedeelte auteursrechten (= Sabam)
  • Seizoenstarief voor Billijke Vergoeding (= het jaarbedrag gedeeld door tien, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin het jeugdhuis wel geopend is)

Vergeten aan te vragen?

De deadline voor de aanvraag is verstreken. Je kan de korting dan ook niet meer online aanvragen via MyUnisono. Wil je toch nog beroep doen op de korting, stuur je een mailtje naar music@unisono.be.

  • Onderwerp van de mail: “Compensatie” + je licentienummer. Je licentienummer vind je op je facturen of eerdere briefwisselingen met Unisono. Het nummer begint met “21/”, gevolgd door acht cijfers.
  • In de mail vermeld je: Naam + voornaam + telefoonnummer + de periodes waarin je organisatie gesloten was in 2020 en 2021

Doe je dit niet dan zal je een factuur ontvangen aan 100%.