02 september 2019
September betekent opnieuw achter de schoolbanken kruipen en hangen op de speelplaats. Maar het betekent ook twee deadlines voor het jeugdhuis: 1) de rechtspersonenbelasting tegen 10 oktober; 2) Registratie in het UBO-register tegen 30 september. Hier is alles wat je daarover moet weten.

Rechtspersonenbelasting

wasda?!

De rechtspersonenbelasting is een belasting op bepaalde inkomsten van vzw’s. Het gaat hier om bepaalde onroerende, roerende en diverse inkomsten. Winst wordt in de rechtspersonenbelasting niet belast.

Wanneer doe je de aangifte?

Voor 10 oktober 2019 moeten alle vzw’s hun aangifte rechtspersonenbelasting hebben gedaan. Dit kan enkel online, via BIZTAX. Van elke vzw wordt verwacht dat zij dit spontaan en automatisch doen. De belastingen verwittigen je niet op voorhand.

Update! De deadline was eerst op 26 september, maar die werd verlengd door technische probleven van BIZTAX.

Wat als je geen aangifte doet?

Doe je geen, of geen tijdige aangifte, dan word je forfaitair belast. Dit kost 625 euro en een eventuele boete. Let op: deze belasting en boete kan persoonlijk op de bestuurders worden verhaald, omdat zij een contractuele fout begingen.

Hoe doe je zo’n aangifte?

Als jeugdhuis (vzw) moet je jaarlijks een belastingaangifte (formulier 276.5) invullen. Zo'n brief invullen, lijkt een hele klus. Voor de meeste jeugdhuizen is het een fluitje van een cent. Voor bijna alle jeugdhuizen betekent dit immers dat ze een blanco aangifte moeten doen en enkel de uitgebreide jaarrekening moeten uploaden. Deze jaarrekening moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering. Voor de meeste vzw’s betekent dit voor 30 juni 2019.

Het vereenvoudigde model, dat je jaarlijks moet neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, is dus niet voldoende. Een jaarrekening is het overzicht van de inkomsten en uitgaven van vorig jaar, plus de staat van vermogen (bijlage C). Heb je bezoldigingen uitgekeerd, dan dienen er ook fiscale fiches (281.10 en de samenvattende opgave 325.50) worden opgemaakt (voor 30 juni 2019).

Wat als je een afwijkend boekjaar hebt?

Doorgaans loopt het boekjaar van vzw’s van 1 januari tot en met 31 december. De jeugdhuizen waarbij het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december kunnen indienen tot en met 10 oktober.

Een tweede optie die veel voorkomt bij jeugdhuizen is een boekjaar van 1 september tot 31 augustus. Heb je een afwijkend boekjaar? Hier vind je een lijst waarin duidelijk wordt wat je wanneer moet doen.

Hoe indienen?

  • Ga naar we website van Biztax
  • Klik rechts op de pagina op ‘Naar de toepassing’
  • In onze PowerPointpresentatie wordt stap voor stap uitgelegd wat je moet doen.

Bij welke jeugdhuizen volstaat een blanco aangifte niet?

De blanco aangifte volstaat niet voor jeugdhuizen die onroerende inkomsten hebben (bijvoorbeeld door verhuur lokaal) of roerende inkomsten. Roerende inkomsten ontstaan door verhuur van onroerende goederen met meubels, installaties en de bijhorende drankverkoop. Deze inkomsten moet je jaarlijks voor 15 januari aangeven. Vervolgens stort je de verschuldigde 30 procent belasting. Dit is op de winst, na aftrek van de kosten. Er ontstaat dus geen nieuwe belasting als je de rechtspersonenbelastingaangifte doet. De belasting werd immers reeds voldaan voor 15 januari.

Alle informatie over de rechtspersonenbelasting vind je ook hier.

UBO-register

Het UBO-register is een nieuwe verplichting waaraan alle rechtspersonen, en dus ook vzw’s moeten voldoen. Ten laatste 30 september 2019 moeten de uiteindelijke begunstigden van alles vzw’s geregistreerd zijn. Doe je dit niet, dan riskeer je administratieve boete van 250 tot 50.000 euro.

Het UBO-register maakt gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in de kruispuntbank. Wacht dus niet tot de deadline, want als je dan vaststelt dat de gegevens in de kruispuntbank niet meer actueel zijn krijg je het niet meer tijdig in orde.

Voor een jeugdhuis zijn alle bestuursleden, leden van het dagelijks bestuur en personeelsleden die de vzw mogen vertegenwoordigen uiteindelijke begunstigden.

Geen idee hoe aan de registratie te beginnen? Geen probleem! Wij testten het UBO-register al eens uit en leggen je in deze presentatie stap voor stap uit hoe je de uiteindelijke begunstigden van jouw vzw registreert.

Meer info over het UBO-register vind je bij deze Vraag Het Vrijdag van 15 februari of in dit artikel.

Update! Er werd aangekondigd dat er tot 31 december 2019 een gedoogbeleid gevoerd zal worden voor het UBO-register en de administratie in die periode geen sancties zal toepassen!