04 november 2020
Het jeugdwerk heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het toegankelijker maken van jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren. Desondanks blijft het ook vandaag een grote uitdaging om de diversiteit van onze samenleving in het jeugdwerk weerspiegeld te zien. De Minister van Samenleven, Bart Somers, en de minister van Jeugd, Benjamin Dalle, lanceerden samen de projectoproep ‘verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’.

Met deze projectoproep wil men inzetten op meer diversiteit binnen de verschillende vormen van jeugdwerk. De bedoeling is om samenwerkingen tussen gemeenten en jeugdwerkorganisaties aan te moedigen en financieel te ondersteunen. Projecten die die diverse doelgroepen met elkaar in verbinding brengen en zo meer diversiteit binnenbrengen in het jeugdwerk kunnen daarvoor tot 80.000 euro steun aanvragen. 

Meer informatie over de projectoproep vind je hier.

Kort samengevat:

 • Bestaande trajecten kunnen financiering krijgen om hun werkingsgebied te verruimen (opschaling).
 • Ook nieuwe projecten kunnen worden ingediend.
 • Het outreachend karakter is een belangrijk aspect.
 • Indieners nemen deel aan twee intervisiemomenten per jaar.
 • Deadline: uiterlijk 20/11 om 10u via mail naar integratie@vlaanderen.be.
 • Samenwerkingsverband met gemeente (of VGC of De Rand) + jeugdvereniging (lokale groep of koepel) is een voorwaarde.
 • Eind januari 2021 beslissing bekend. Project moet starten op 1 maart 2021 en eindigt ten laatste op 28 februari 2023.
 • Maximaal bedrag voor een project is 80.000 euro. Lokaal bestuur voorziet ook een eigen bijdrage. Totale projectpot is 750.000 euro.

Opgelet:

 • Enkel rechtstreekse projectkosten kunnen worden opgenomen. Overheadkosten kunnen dus niet worden binnengebracht.
 • Let op de timing! Aangezien het gaat over samenwerking met een stad of gemeente, zal dat waarschijnlijk langs het schepencollege moeten passeren.
 • Een gemeente of stad mag slechts 1 project in samenwerkingsverband indienen.

Heb je vragen? Contacteer Stef.moens@formaat.be

(c) foto door Agathe Danon