11 februari 2020
De meeste vzw’s ontvingen in februari een brief van de belastingen m.b.t. tot de aangifte van de patrimoniumtaks. De aangifte (en storting belasting moet uiterlijk 31 maart gebeuren).

Je doet dus de berekening zelf en je stort het bedrag voor 31 maart. Meer info kan je hier vinden.

Onderaan de brief is een antwoordstrook voorzien. Indien het patrimonium van de vzw niet meer bedraagt dan € 25.000 Euro, dan volstaat het de antwoordstrook in te vullen en terug te sturen.

Meestal zal het vermogen hoger zijn. Is de taks echter lager dan €500 dan dient er slechts om de 3 jaar een aangifte te gebeuren, dit is het geval als je vermogen lager is dan € 294.118.

Bijzondere gevallen

  • Vzw’s die een gebouw in erfpacht hebben: zij worden gedurende de termijn van erfpacht als eigenaar beschouwd en dienen dus hierop taks te betalen. Idem met recht van opstal.
  • Vzw’s die een dubbele boekhouding voeren (omdat ze bijvoorbeeld met een externe boekhouder werken omdat ze BTW-plichtig zijn) kunnen een deel van hun positief resultaat overdragen naar een bestemd fonds. Dit fonds behoort tot het eigen vermogen. Daarentegen behoren voorzieningen (bijvoorbeeld voor dubbel vakantiegeld) niet tot het eigen vermogen.