10 maart 2021

Binnen het bovenlokaal cultuurdecreet zijn er drie mogelijkheden tot subsidiëring. Eén daarvan is de ‘Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten’. De Vlaamse overheid beschrijft deze subsidie als volgt: “een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk”. 

Deze subsidie biedt jeugdinitiatieven een grote kans om de volgende stap te zetten, maar informeer je goed voordat je begint (bijvoorbeeld via onze infosessie op 24/3). Hoewel de kans mooi is, is de drempel om goedgekeurd te worden hoog. Ga dus zeker op zoek naar sterke partners als je een dossier wilt indienen. Wie kan allemaal een partner zijn? Je lokale bestuur, een museum, een kunstorganisatie, een ander jeugdinitiatief, een cultureel centrum, een intergemeentelijke samenwerking, een vzw die aansluit bij je idee, …

Hoe begin je eraan?

Volg dit stappenplan van OP/TIL zodat niets je kan ontgaan.

Kom jij in aanmerking voor de subsidie?

Formele voorwaarden

Als jouw organisatie voldoet aan onderstaande voorwaarden ben je een stap dichter bij het ontvangen van de subsidie:

 • Je bent een culturele of jeugdactor, openbaar bestuur of niet-commerciële vereniging.
 • Je bent een rechtspersoon en beoogt geen winst.
 • Je bent verbonden aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk.
 • Je hoofdzetel is gevestigd in Nederlandstalig taalgebied OF in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad*.
 • Je dossier werd tijdig ingediend.
  • Start je project vanaf januari dien dan voor 15 mei in.
  • Start je project vanaf juli dien dan voor 15 november in.

!Let op: Het kan zes maanden duren voordat je dossier aanvaard wordt. Deze subsidie is dus minder geschikt voor organisaties die rekenen op een snel antwoord.

*Wanneer je gevestigd bent in Brussel-Hoofdstad is een samenwerking met Vlaamse partners verplicht.

Welke projecten komen in aanmerking?

Inhoudelijke voorwaarden

Ook je project moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Het is belangrijk dat alle onderstaande zaken grondig aan bod komen in het projectdossier.

Je project

 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • voert minimaal 2 functiecombinaties uit;
 • overstijgt de reguliere werking van mijn organisatie;
 • heeft een culturele finaliteit;
 • is afgebakend in de tijd en in opzet of doelstelling;
 • loopt maximaal 3 opeenvolgende jaren, 1 of 2 jaar kan ook;
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is en strookt met het inhoudelijke luik.

Bovenlokaal? 

Met je project probeer je buiten de muren van je stad of gemeente te breken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over samenwerkingen met organisaties, het aanspreken van doelgroepen of het inzetten van een publiekswerking die daarbuiten gelegen is. Je detecteert je eigen sterktes en gaat op zoek naar partnerschappen die jouw project nog meer kunnen versterken.

Functiecombinaties? 

Binnen projecten kunnen er vier functies teruggevonden worden. Jouw project moet minstens twee van deze functies bewerkstelligen: 

 • experimenteren & innoveren 
 • creëren & produceren 
 • leren & participeren 
 • verspreiden & presenteren 

Afgebakend? 

Het project werk je heel concreet en helder uit. Maak ook een voorstelling van alle partnerschappen die je zal aangaan tijdens jouw project. Laat weten waarom je samenwerkt en waarom dit een toegevoegde waarde bevat. 

!Let op: Het dossier dat je doorstuurt, bestaat enkel uit tekst. Zorg ervoor dat je teksten overtuigen. 

Weet je niet goed hoe je moet beginnen aan zo een projectdossier? Gebruik hiervoor de Toolkit van Op/Til

Zakelijk en inhoudelijk luik 

Het is belangrijk dat je de aanvraag ondersteunt met concrete cijfers. Stel een begroting op voor je project. Deze berekening moet een logisch gevolg zijn van het doel dat je voor ogen hebt.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

Er zijn enkele projecten die niet worden ondersteund door deze subsidie.

 • werking die valt onder Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)
 • werking die valt onder Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
 • infrastructuurwerken
 • aankoop of restauratie van cultureel erfgoed
 • academisch onderzoek
 • lopende projecten
 • projecten in tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad waarbij er geen samenwerkingen zijn met Vlaamse partners
 • organisaties die subsidies ontvangen vanuit het bovenlokale jeugddecreet

!Let op: De lopende projecten die aan de slag gaan rond artistieke expressie, ondernemingszin en sociale cohesie kunnen dus geen aanvraag indienen. Je kan wel een partner zijn van een indiener!

Kan je niet wachten om eraan te beginnen? Bezoek dan de website van de Vlaamse overheid. Hier vind je extra informatie en alle nodige documenten. Voor meer ondersteuning bij het opstellen en indienen van je projectdossier kan je altijd terecht bij Op/Til.

Ps. Op 24 maart organiseren we samen met OP/Til een infosessie. Inschrijven kan hier.