25 maart 2020
Formaat ondersteunt jeugdhuizen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten. Zo doen een aantal partners al een tegemoetkoming voor die jeugdhuizen, doen we samen met De Ambrassade en de rest van het jeugdwerk aan belangenbehartiging op lokaal, Vlaams en federaal niveau, ondersteunen we jeugdhuizen met concrete tips en blijven we alle beperkende maatregelen, eventuele steunmaatregelen en beslissingen omtrent corona nauwlettend opvolgen. En uiteraard staan we nog altijd paraat voor alle vragen via vraaghet@formaat.be.

Welke maatregelen werden er al genomen?

Wie lid is van Formaat kan gebruik maken van lidmaatschapsvoordelen. Voor de financiële voordelen ging Formaat een partnerschap aan met andere organisaties, bedrijven en diensten zoals IC- verzekeringen, Sabam/Unisono, Assist, XmusiX. Formaat ging met hen in dialoog nav de coronamaatregelen die ook jeugdhuizen (financieel) treffen. Dit is wat we nu al weten:

 • Jeugdhuizen in financiële moeilijkheden door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling krijgen tot 31 mei voor hun polissen bij IC- verzekeringen en voor het online boekhoud- en vzwprogramma Assist.
 • XmusiX Belgium BVBA besliste dat er geen kwartaalfactuur voor het tweede kwartaal zal worden verstuurd naar de jeugdhuizen die lid zijn van Formaat.
 • Jeugdhuizen die inmiddels de overstap naar Tunify hebben gemaakt kunnen zelf beslissen wanneer ze muziek wensen te ontvangen. Dit doen ze door een betaling te doen aan Tunify van zodra hun werking weer is kan starten.
 • Ook Unisono/Sabam stelt alles in het werk en zoekt actief mee naar oplossingen om de impact van de coronacrisis voor de getroffen sectoren zo beperkt mogelijk te houden. Het versturen van facturen voor dagelijks muziekgebruik voor ondernemingen die gesloten zijn wegens corona wordt tijdelijk opgeschort. De betaaltermijn voor openstaande facturen wordt verlengd met 60 dagen en er worden geen herinneringskosten aangerekend. Meer info vind je hier.

Formaat doet aan belangenbehartiging

Formaat heeft regelmatig contact met De Ambrassade. Dat is een expertisecentrum, een ondersteunings- en netwerkorganisatie van het jeugdwerk en dé schakelorganisatie tussen het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel enerzijds en beleidsmakers op verschillende niveaus anderzijds. Via De Ambrassade volgt Formaat op welke beleidsmaatregelen er op lokaal, Vlaams of federaal niveau zullen worden genomen.

Het is voorlopig nog niet duidelijk welke beleidsmaatregelen dat zullen zijn, maar dit wordt alleszins van zeer nabij opgevolgd. Wat wél duidelijk is: hoe langer de maatregelen van kracht zijn, hoe meer generiek (voor de hele samenleving geldend) de financiële oplossingen zullen zijn.

Om tot goeie oplossingen te komen, is het belangrijk om over de juiste gegevens van de impact te beschikken. Vanaf 30 maart stuurt Formaat een bevraging uit naar de jeugdhuizen waarvan wij al weet hebben dat ze zich in moeilijk financieel verwater bevinden. Dat doen we om de impact op de sector in kaart te brengen en op basis daarvan te beslissen welke acties nodig zijn en naar welke actoren (lokale, Vlaamse of federale beleidsmakers, partners, jeugdhuizen ...) toe. We vragen die jeugdhuizen wel al om hun financiële gegevens zo goed mogelijk te documenteren, bij te houden en overzichtelijk te maken.

Dreigt jouw werking problematische schade op te lopen als gevolg van de crisis? Neem dan contact op via vraaghet@formaat.be

Daarnaast roept Formaat lokale overheden sowieso op om flexibel om te springen met de subsidiekaders. Het is evident dat jeugdhuizen die – omwille van de coronacrisis – hun doelstellingen niet halen, toch recht hebben op het volledige subsidiebedrag. Dit in analogie met de flexibiliteit m.b.t. subsidiëring binnen het Vlaams decreet voor jeugd- en kinderrechtenbeleid (waarmee onder andere Formaat wordt gesubsidieerd) en het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen (waarmee onder andere de bovenlokale projecten worden gesubsidieerd).

Wat kunnen jeugdhuizen die het financieel moeilijk krijgen zelf doen?

 • Als je nog geen (online) bestuursvergadering had, plan die dan zo snel mogelijk in. Zeker op het moment dat je facturen niet meer kan betalen, moet je als bestuur beslissingen nemen. Maar liefst gebeurt dat ervoor natuurlijk.
 • Neem contact op met de belangrijkste schuldeisers en probeer uitstel van betaling te bekomen.
 • Roep een (online) algemene vergadering samen indien je financiële situatie rampzalig dreigt te worden. Een verlieslatende onderneming toch verderzetten is immers verboden.
 • Wees creatief en bekijk hoe je goodwill kan creëren bij je stakeholders, hoe je hen tot solidariteit kan bewegen en hoe je – indien nodig - toch aan geld kan geraken. Betrek zeker je netwerk hierbij (jeugdhuizen in de omgeving, partners, verenigingen, je medewerkers, je leden, bezoekers, ouders van bezoekers, de buurt, enzovoort).
 • Evalueer welke contracten niet gunstig zijn en zeg die zo snel mogelijk op. Houd hierbij rekening met de einddatum van het contract en met de wettelijke opzegtermijn.
 • Neem je begroting voor 2020 onder de loep en kijk waar je kan besparen. Investeringen stel je best uit.
 • Neem contact op met je lokaal bestuur en bespreek hoe die kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Let op: dit komt veel sterker over wanneer je zelf al maatregelen hebt genomen. Dit is immers ook voor lokale overheden een moeilijke periode.

Wat brengt de toekomst?

Het is momenteel koffiedik kijken welke steunmaatregelen er nog komen, hoe lang de beperkende maatregelen zullen aanhouden, wat de economische impact op de jeugdwerksector en op de gehele maatschappij zal zijn.

We kunnen jullie wel meegeven dat Formaat achter de schermen druk in de weer is om alles zo goed mogelijk op te volgen. We onderzoeken hoe we jeugdhuizen die het financieel moeilijk krijgen in de toekomst het best kunnen ondersteunen, we werken aan tips die jeugdhuizen kunnen gebruiken van zodra hun werking weer opstart, we bekijken welke ondersteuningstrajecten we aan welke lokale overheden kunnen aanbieden, we schaven onze vormingen bij, enzovoort.

Op korte termijn zal onze focus vooral liggen op die jeugdhuizen die in financiële problemen dreigen te komen. Zij vergen immers dringend opvolging.

We herhalen: Dreigt jouw werking problematische schade op te lopen als gevolg van de crisis? Neem dan contact op via vraaghet@formaat.be. Ook voor andere vragen kan je via dat mailadres bij ons terecht.