08 juli 2019
In het voorjaar trok Thomas Petit, bestuurder van jeugdhuis De Schorpioen (Melle) en lid van de RaaT van Formaat, gedurende een week naar Straatsburg voor de internationale studiessies: 'Youth Work - It's up to us'. Dit is zijn relaas.

Een diverse groep = diverse meningen

Op 9 maart 2019 vertrok ik met de trein richting het Europese jeugdcentrum in Straatsburg om er deel te nemen aan de studiesessie 'Youthwork: It's up to us'. Na mij geïnstalleerd te hebben in mijn kamer ging ik op verkenning. Beneden zag ik een groepje jonge mensen zitten dus ging ik ervan uit dat het ook deelnemers waren aan de sessie. Na een nogal verwarrend gesprek in roestig Engels bleek dat er die week ook een andere sessie doorging voor en door mensen met gehoorverlies. Super vriendelijke mensen waar we later die week vaak samen mee aten, pingpongden... Om 21u was er een verwelkoming door ECYC (de Europese federatie voor open jeugdwerk). ECYC is de organisatie die, in samenwerking met de Raad van Europa, deze studiesessie mogelijk maakte.

De diversiteit van de groep was enorm. Er waren deelnemers van Azerbeidzjan tot Ijsland, waarvan de jongste 16 jaar oud en de oudste 40 jaar jong. Dat maakt het natuurlijk niet vanzelfsprekend om hetzelfde voor ogen te hebben als we over 'youthwork' spreken (neen, het gaat niet over kinderarbeid). Het begrip 'jeugdwerker' werd dan ook nogal ruim geïnterpreteerd. Het ging om zowel betaalde als vrijwillige jeugdwerkers, uit internationale, nationale en lokale organisaties. Die diversiteit vond ik op zich al super boeiend en inspirerend.

The Recommendation on Youthwork

Wat deze studiesessie al helemaal uniek maakte was dat jeugdwerkers voor de eerste keer zelf aan de slag gingen met 'The Recommendation on Youthwork'. Dat is letterlijk vertaald 'De aanbeveling over jeugdwerk’, die alle 48 lidstaten van de Raad van Europa mee ondertekenden. Kort gezegd gaat dat om zeven aanbevelingen over het verspreiden en ontwikkelen van jeugdwerk over heel Europa. Ook België ondertekende ‘The Recommendation on Youthwork’. Ga dus gerust aankloppen bij je schepen van Jeugd om ook in jouw lokale context de aanbevelingen waar te maken. Wil je weten om welke aanbevelingen het precies gaat? Klik dan hier.

Nadat we aan het begin van de week kennis gemaakt hadden, gingen we in gesprek over wat we precies verstaan onder ‘jeugdwerk’. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat jeugdwerk jongeren op een informele manier ondersteunt in hun zoektocht naar zelfstandigheid. Nu we het daar over eens waren konden we dieper ingaan op de inhoud van de aanbeveling. We gingen in gesprek met Antje Rothemund, het hoofd van het Departement Jeugd van de Raad van Europa, en met verschillende mensen uit de ‘Taskforce’ die verantwoordelijk was voor het samenstellen van het document. We konden vrijuit van gedachten wisselen en onze ongebreidelde feedback geven. De volgende dag kregen we bezoek van het EYF (European Youth Foundation). Dat is een Europese organisatie die jeugdprojecten ondersteunt en financiert zowel op internationaal, nationaal als lokaal niveau. Zin om met je jeugdhuis een project op poten te zetten met Europese ondersteuning? Klik hier. Bij 'Pilot Activity' vind je welk soort lokale projecten ze ondersteunen.

'It's up to us'

Nu was het echt 'Up to us'. We werkten elk een persoonlijk actieplan uit waarin we concrete acties bedachten om in onze eigen context aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Het mijne ging over een meer productieve samenwerking tussen het jeugdhuis en de lokale overheid en over de aanwerving van een halftijdse beroepskracht om de werking van het jeugdhuis te verbreden en meer zuurstof te geven. Doorheen het hele proces konden we de instructoren maar ook de mededeelnemers om feedback vragen. Als afsluiter van deze sessie kregen we elk 1 minuut om ons actieplan kort uit te leggen aan de groep.

Los van de super boeiende en intense sessies was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. We deden een 'cultural evening' waar elke deelnemer lekkernijen uit het land van afkomst liet proeven. De Belgische trappisten en chocoladekoekjes vielen in de smaak. Op woensdagnamiddag werden we rondgeleid in het Europese parlement en kregen we tijd om Straatsburg te verkennen. 's Avonds konden we chillen in de sauna van het jeugdcentrum. En tussen de middagpauzes door speelden we een spelletje pingpong. Als hoogtepunt van de week organiseerden we de laatste avond met een paar enthousiastelingen een echte Jungleparty. Alle planten uit het gebouw via de lift naar boven en in één kamer gepropt, overal ballonnen en slingers en het feest kon beginnen. Voor meer pittige details zullen jullie zelf eens naar Straatsburg moeten gaan.

De RaaT van Formaat

Ik wil Formaat bedanken om vrijwilligers uit jeugdhuizen via de RaaT van Formaat een centrale plek te geven binnen hun beleidsstructuur en ze de kans te geven om deel te nemen aan dit soort projecten. Ben je zelf benieuwd naar wat de RaaT zoal inhoudt? Stuur dan gerust een mailtje naar nick.beerens@formaat.be of kom eens langs in jeugdhuis de Schorpioen (Melle) en vraag naar Thomas.

Now it’s up to you! ;)

De Raad van Europa is een internationale organisatie die werd opgericht in 1949 en die bestaat uit 47 lidstaten. De hoofddoelen zijn het waarborgen van mensenrechten, sociale inclusie, democratie en de rechtstaat. Zoals de meeste internationale organisaties is de Raad van Europa afhankelijk van financiële bijdrages van de lidstaten. Dat betekent dus ook dat de financiële stabiliteit afhangt van die bijdrages. De onzekerheid of Rusland in de Raad van Europa blijft, de beslissing van Turkije om niet langer een van de zes grootste donors te zijn en het niet-indexeren van het lidgeld: dit kan leiden tot forse besparingen, ook op het departement Jeugd van de Raad van Europa. Er wordt zelfs gesproken over een disproportionele besparing, waarbij Jeugd het hardst zou worden getroffen. Dit wordt door Formaat, De Ambrassade, JINT, de Vlaamse Jeugdraad, Bataljong, Keki, Vleva, het Departement Jeugd van de Vlaamse Overheid… met argusogen opgevolgd. We proberen beleidsmakers te beïnvloeden door hen te overtuigen van het belang van jeugdbeleid op niveau van de Raad van Europa.