15 oktober 2018
Het Koningin Mathildefonds gaat met projectoproep Music Connects opnieuw op zoek naar niet-commerciële organisaties en duurzame projecten waar muziek en ontmoeting tussen jongeren met verschillende achtergronden centraal staan.

Muziek is dé universele taal die geen grenzen kent en een belangrijke rol speelt in het leven van veel kinderen en jongeren. Muziek leidt tot verrassende ontmoetingen, verbindt en geeft energie. Het heelt wonden en geeft steun.

Na de succesvolle oproepen van 2016 en 2017 gaat het Koningin Mathildefonds voor de derde en laatste keer op zoek naar duurzame projecten in originele partnerschappen waar muziek een centrale plaats heeft en die 0 tot 25-jarigen met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans bieden mekaar te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen te creëren en hun talenten te ontdekken, te volharden en zich goed te voelen. Projecten die het verschil maken.

De projecten worden mee ontwikkeld door en voor jongeren en moeten bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren. Zij moeten hen de kans bieden op toegang tot een muzikale wereld en hen de mogelijkheid geven zich te uiten. De uiteindelijke bedoeling is de emancipatie en het welzijn van de kinderen en jongeren die bij het project betrokken zijn.

Voor wie?

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België. We mikken vooral op bestaande initiatieven, waarbij samenwerkingsverbanden tussen actoren uit diverse sectoren sterk worden aangemoedigd en een meerwaarde bieden bij beoordeling van het dossier.

Timing

  • Start 28/09/2018
  • Indienen tot en met 28/11/2018
  • Bekendmaking selectie 18/02/2019

Financiële steun

  • € 7.000 - € 9.000

Check de site van de Koning Boudewijnstichting om je aanvraag in te dienen!