23 juni 2017
Verdien tot 2.500 euro voor jouw lokaal idee.

Met de projectoproep 'Gemeente van de Toekomst' willen Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer (FDME) voor de transitie naar een duurzame samenleving zorgen. Lokale projecten zijn vaak de kiemen voor echte verandering. Klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen en duurzamer consumeren: voor elk van deze thema’s is een lokale aanpak mogelijk en nodig.

Wil je kans maken op deze financiering? Dien dan voor 24 oktober 2017 je kandidatuur in. Een onafhankelijke jury selecteert naderhand 25 beloftevolle projecten die het bedrag ontvangen

Meer info vind je hier.